احداث و نگهداری زمین فوتبال استادیوم "سردار آزادگان قزوین"

تاریخ اجرا
آغاز عملیات اجرایی در سال 1389 ، نگهداری تا سال 1391 ادامه داشته است. -
محل اجرا
استان قزوین ، قزوین ، استادیوم 15000 نفری سردار آزادگان قزوین -
مدت زمان اجرای پروژه

24

ماه -
مساحت
8000 -
کاربرد
زمین فوتبال -
نوع پروژه
احداث - نگهداری - مشاوره و نظارت - احداث خزانه چمن -
نوع زمین چمن
چمن طبیعی -
نوع سیستم آبیاری
آبیاری اتوماتیک با استفاده از 8 آبپاش -
نوع بذر چمن
بذر سردسیری -
نوع کاشت چمن
کاشت بذر در داخل خاک -