استادیوم پارس (میانرود شیراز)

خلاصه خبر
افتتاح استادیوم پارس میانرود شیراز
تاریخ خبر
1395/02/16
متن خبر

استادیوم میانرود شیراز در تاریخ 1395/2/28 توسط متخصصین چمن شرکت سدروس سبز با بالاترین سطح کیفی و با ماشین آلات روز دنیا، کاشته شد و پس از آن توسط وزیر ورزش افتتاح شد.

موضوع خبر
استادیوم پارس (میانرود شیراز)