فناوری AirFibre

آخرین نسل از چمن ورزشی هیبریدی است. این فناوری بر اساس اتصال چمن 100 درصد طبیعی در منطقه ریشه مصنوعی می باشد. و به صورت اختصاصی برای استادیوم های فوتبال و راگبی، در سطح بالای استاندارد، در نظر گرفته می شود.

Air Fibre اولین تکنولوژی چمن ورزشی است که امکان بهینه سازی همزمان 3 ویژگی زیر را می دهد:

• جذب صدمه و آسیب

• جبران و بازگردانی انرژی

• نقطه ی بازده

right

این عملکرد مکانیکی منحصر به فرد خاک، تأثیر به سزایی بر اعضای بدن بازیکنان دارد. از این رو، یک مطالعه ی بیومکانیک توسط آزمایشگاه بیومکانیک (LBM) از ENSAM پاریس، صورت گرفت که در آن اثبات می کرد این تکنولوژی باعث کاهش قابل توجه خطرات ناشی از آسیب بازیکنان می شود.

در اینجا فهرستی از نکات کلیدی ارائه شده توسط این مطالعه ارائه می شود :

1. کاهش خطر آسیب به رباط صلیبی جلو (ACL) بازیکنان

2. کاهش خطر خستگی مفاصل و خستگی عضلانی بازیکنان

3. کاهش خطر صدمات به سر بازیکنان

www.naturalgrass.com
1396/2/16