یوکا خنجری Yucca elephantipes

🌱یوکا خنجری

Yucca elephantipes

🍀گیاهی است از خانواده ی آگاواسه. برگ هایش بزرگ و کشیده و خنجری نوک تیز و به رنگ سبز، در کاشت گروهی مورد استفاده ی فراوان دارد.

🍀با حذف جوانه انتهایی، گیاه دو یا سه شاخه خواهد شد.

🍀به آبیاری کمتری نیازمند است.

🍀ساقه ی گل دهنده هر چند سال یک بار نمایان شده و گل های سفید و کرمی به تعداد زیاد به شکل زنگوله ای کوچک و واژگون ظاهر می شوند، ولی در آپارتمان کمتر به گل می نشینند.

middle

✅نیازهای یوکا خنجری

🔔نور: به نور کافی نیاز دارد، از نور وسط روز به خصوص از پشت شیشه بیزار است

4 تا 5 هفته در سایه مقاومت می کند

🔔دما: درجه حرارت مطلوب در زمستان 10 تا 16 درجه ی سانتی گراد و در تابستان نیاز به نگهداری در خارج از اتاق و در بالکن است.

🔔آبیاری: در تابستان هر 2 روز یک بار آبیاری کنید ولی در زمشتان هر 10 روز یکبار کافیست.

رطوبت: در تابستان هفته ای یک بار و در زمستان هر ماه یکبار غبار پاشی توصیه می گردد.

middle