رونمایی از چمن جدید ورزشگاه یادگار امام تبریز

خلاصه خبر
بعد از بازدید هفته گذشته مدبر از ورزشگاه یادگار امام تبریز و دستور وی برای آماده سازی این ورزشگاه،این پروژه جهت برگزاری مسابقه فوتبال هفته یازدهم لیگ برتر تکمیل می گردد
تاریخ خبر
95/09/02
متن خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، در حال حاضر چمن آماده برگزاری مسابقه بوده، عملیات گازرسانى، ترميم پیست تارتان و چمن مصنوعى اطراف زمين مسابقه خاتمه یافته، احداث و فعال سازی موتورخانه رو به اتمام است، خط كشى چمن آغاز شده و چمن دروضعيت مطلوبى به سر می برد.

همچنین با دستور مهندس مدبر تعداد 20 هزار صندلى این ورزشگاه نیز تعویض و جایگزین صندلی های فرسوده قبلی میگردد. این تعداد از طرف شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به اين ورزشگاه اهدا شده که تعداد 3 هزار صندلى وارد ورزشگاه یادگار امام شده و مابقی صندلى ها نیز به مرور وارد پروژه خواهد شد.

با هماهنگی و برنامه ريزى مديركل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، كار نصب صندلى ها قراراست بعد از مسابقه اين هفته تراكتورسازى و صباى قم انجام شود.

یادآور می شود چمن ورزشگاه يادگار امام همراه با زيرسازى و نصب موتورخانه از 5 ماه پيش آغاز و با پيگيرى معاونت فنی و مهندسی شرکت توسعه و مديران فنی مناطق، نماينده مقيم شركت درآذربايجان شرقى، این چمن با تكنولوژى جديد آماده بهره بردارى شده است.

شایان ذکر است که انجام این پروژه در مرحله تاسیسات و زیرساخت ها بر عهده شرکت سدروس سبز بوده اما خرید و پهن کردن چمن توسط کارفرما تهیه و تایید گردیده است.

موضوع خبر
بعد از بازدید هفته گذشته مدبر از ورزشگاه یادگار امام تبریز و دستور وی برای آماده سازی این ورزشگاه،این پروژه جهت برگزاری مسابقه فوتبال هفته یازدهم لیگ برتر تکمیل می گردد
منبع خبر