رهوئو و نیازهایش Rhoeo

ساقه های زیرزمینی گوشتی دارد و بدون ساقه است، به دلیل وضعیت خاص گل ها در میان برگ ها، در انگلیسی به آن موسی در گهواره هم میگویند.

🌱 رهوئو

Rhoeo

==

⬅️ساقه های زیرزمینی گوشتی دارد و بدون ساقه است، به دلیل وضعیت خاص گل ها در میان برگ ها، در انگلیسی به آن موسی در گهواره هم میگویند.

==

middle

🔔 نیازهای رهوئو

--

🔺نور: مکانی با روشنایی کامل تا نیم سایه را دوست دارد، نور مستقیم آفتاب را هم تحمل میکند اما باید مراقب اشعه ی سوزان وسط روز بود تا باعث سوختگی برگ ها نشود، اگه نور کافی دریافت نکند رنگ بنفشش کمرنگ میشود.

--

🔺آبیاری: تا حدودی به خشکی مقاوم است و آبیاری بیش از اندازه باعث پوسیدگی ریشه و افزایش بیماری های قارچی میشود.

ولی این مسائل نباید باعث بشود که به گیاه تشنگی بدهید، هروقت سطح رویی خاک خشک شد، زمان آبیاری است.

--

middle

🔺🔺دما: دمای حدود 25درجه برایش مناسب است، تا حدود صفر درجه ممکن است زنده بماند ولی برگ ها سیاه میشوند و ظاهر بدی پیدا میکنند و بهتر است که دما از 15درجه کاهش پیدا نکند.

🔺🔺خاک: به خاکی با زهکشی بالا احتیاج دارد تا بتواند آب را از خودش عبور دهد و باعث پوسیدگی و از بین رفتن گیاه نشود.

می توانید به خاک باغچه مقداری پرلیت و پیت ماس یا کمی خاک برگ اضافه کنید.

استفاده از خاک های سنگین احتمال پوسیدگی و از بین رفتن گیاه را افزایش میدهد.

--

🔺🔺تکثیر: این گیاه به راحتی تکثیر میشود و از طریق جدا کردن پاجوش هایی که در کنار گیاه مادری اضافه می شود و قرار دادنش در گلدان جداگانه می توانید تکثیرش کنید. کافی است به آرامی پاجوش هارو بکشید تا با ریشه از خاک خارج شود.

middle