آرکا پالم Areca palm

گیاه آپارتمانی برای تصفیه هوای منزل

〰〰〰〰

آرکا پالم

Areca palm

〰〰

برای رشد به محیطی روشن و خشک نیاز دارد، این گیاه را دور از رادیاتور قرار دهید.

درجه حرارت : گرمای متوسط

تحمل سرمای زمستان را ندارد و در این فصل حتما در محیط معتدل داخل ساختمان نگهداری شود.

آب: در فصل رشد به آب نسبتا زیاد نیاز دارد ولی در زمستان کمتر. برای تقویت اریکا می توان از کود کریستالون مخصوص یا 18 در صد می استفاده کرد که مخلوطی از عناصر لازم برای رشد ریشه، ساقه و برگ گیاه می باشد.