آماریلیس Amaryllis و نیازهایش

⬅️گیاهی چندساله، گلدار و پیازدار که گل ها در فصل بهار شکوفا میشوند.

--

⬅️زمان کاشت پیاز در اواخر پاییز یا زمستان است.

🌸🌺 آماریلیس

Amaryllis

--

⬅️گیاهی چندساله، گلدار و پیازدار که گل ها در فصل بهار شکوفا میشوند.

--

⬅️زمان کاشت پیاز در اواخر پاییز یا زمستان است.

middle

🔔 نیازهای آماریلیس

--

✅نور: به محیط روشن برای گلدهی احتیاج دارد و بیشتر مناسب فضای باز است، کمبود نور باعث کاهش گلدهی و حتی عدم گلدهی میشود.

اگه درگلدان کاشتید و نور از یک طرف می تابد هر چند وقت یک بار گلدان را بچرخانید چون به سمت نور کج میشود.

--

✅آبیاری: همانطور که گفتیم گیاهی پیازدار است، آبیاری زیاد باعث پوسیدگی گیاه و از بین رفتنش میشود.

🔎بین دو آبیاری دقت کنید که سطح خاک خشک شده باشد.

--

middle

✅دما: پیاز آماریلیس در مناطقی که سرمای زمستانه سخت ندارند نیازی نیست که از خاک درآورده شود و میتواند در باغچه یا گلدان باقی بماند و در سال بعد مجدد رویش کند اما در مناطق سردسیر یا باید پیاز قبل از شروع سرما از خاک خارج شود و در محیط خشک و خنک نگه داری گردد تا در نزدیک بهار مجدد کاشته و یا در عمق کاشته شود و با کودپوسیده ی حیوانی پوشیده گردد تا در برابر سرما آسیب نبیند.

--

✅نحوه ی کاشت: پیازها رو در مناطق گرمسیر در پاییز و در مناطق سردسیر در بهار (در گلدان برای نگهداری در محیط اتاق در بهمن) در بستری از خاک باغچه+خاک برگ+شن یا پیت ماس به طوری قرارداده می گردد که گردن پیاز بیرون از خاک قرار بگیرد و تا قبل از رویش برگ ها فقط به اندازه ای که خاک مرطوب شوند آبیاری می گردند.

middle