دکتر گودرزی به اجلاس وزرای ورزش جهان دعوت شد

خلاصه خبر
وزیر ورزش و فرهنگ ژاپن از وزیر ورزش و جوانان ایران برای حضور در مجمع جهانی ورزش و فرهنگ دعوت کرد.
تاریخ خبر
1395/02/13
متن خبر

به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ،هیروشی هاسه وزیر آموزش و پرورش ،فرهنگ ،ورزش و علوم و فن آوری ژاپن ،از دکتر محمود گودرزی برای شرکت در مجمع جهانی ورزش و فرهنگ دعوت کرد.

گفتنی است مجمع جهانی ورزش و فرهنگ با حضور وزرای کشورهای مختلف مهرماه امسال در توکیو برگزار می شود.

موضوع خبر
وزیر ورزش و فرهنگ ژاپن از وزیر ورزش و جوانان ایران برای حضور در مجمع جهانی ورزش و فرهنگ دعوت کرد.
منبع خبر