گوجه فرنگی

ماشینی که با تکنولوژی انعکاس نور می‌تواند رنگ گوجه‌ها را تشخیص دهد و کال‌ها را از رسیده‌ها جدا کند