گرمایش جهانی و افزایش ذخیره کربن درختان جنگلها

تا همین اواخر دانشمندان در خصوص میزان و محل دقیق کربن ذخیره در کره زمین اتفاق نظر نداشتند.

بر طبق آخرین اخباری که در مجلهScience 2011 به چاپ رسیده در بین سالهای 1990 تا 2007 میلادی سالانه حدود 4/2 گیگا تن کربن توسط جنگل های جهان ذخیره شده است ( از طریق عمل فتوسنتز ) و جنگل ها نقش جهانی در ایجاد بالانس کربن در کره زمین دارند.

نتایج تحقیقات نشان می دهد که گرمایش جهانی ظرفیت ذخیره کربن توسط درختان را افزایش می دهد (ذخیره کربن در بافت چوبی درختان صورت می گیرد) و در واقع گرما موجب افزایش ذخیره نیتروژن آن هم به شکل آمونیوم در خاک می شود. آمونیوم متداول ترین فرم نیتروژن است که در کودهای باغچه وجود دارد و درختان با برداشت نیتروژن معدنی از خاک، رشد سریع تری پیدا کرده و کربن بیشتری ذخیره می نمایند.

از طرف دیگر یکی از خطرات گرم شدن زمین افزایش تجزیه مواد ارگانیک خاک می باشد که منجر به افزایش CO2 آزاد شده به اتمسفر می گردد. CO2 از جمله گازهای گلخانه ای است که با جذب انرژی گرمائی خورشید باعث افزایش دمای کره زمین می گردد.

بنابراین افزایش سطح جنگل کاری ها باعث جذب هر چه بیشتر گازهای گلخانه ای شده و به این ترتیب به جلوگیری از روند رو به افزایش گرمایش جهانی کمک می نماید.