نام برخی گیاهان مورد استفاده در بام های سبز

Actinidiaکیوی (درختچه ای بالا رونده- استفاده زینتی دارد و از میوه آن نیز استفاده می گردد)

Trifoliata شبدر

Compsis پیچ اناری (بومی شمال آمریکاو ژاپن و چین)

Celastru شمشاد

Clematis گیاهی چوبی و بالا رونده (شش گونه دارد از جمله سرخ - بنفش – لاجوردی)

Cotoneaster شیرخشت 16 گونه درختچه ای دارد (مازندرانی - فیروزکوهی - تاجیک -

کرمانی- برگ ساده- لرستانی- زاگرسی-سیاه- سکه ای- خراسانی- مومی- هرمزی- ترکمنی ...)

Fortuynia شب بو (در مناطق بیابانی هم می روید)

Hedra پاپیتال ، گونه ها و فرم های اصلاح شده زیادی از آن نیز امروزه در پارک ها- حیاط

منازل و باغ های گیاه شناسی کاشته شده است (ساقه رونده دارد و بسیار بردبار و سایه پسند است)

Homulus رازک ، یک گونه علفی بالا رونده است که درشمال ایران و جنگل های ارسباران

می روید

Lonicera پیچ امین الدوله، پلاخور- شونگ- شن - گل های زیبا و معطر دارد

Parthenocissus موچسب ، درختچه ای بالا رونده و همیشه سبز

Polygonum auberti بند واش - علف هفت بند ، 35 گونه علفی یا بوته ای یک ساله یا چند ساله

Pyracantha شیر خشتی، در ایران یک گونه گیاه درختچه ای خودرو دارد.گیاهی است زینتی

Wisteria گلیسین، درختچه ای است بالا رونده با گل های خوشه ای بنفش یا آبی بسیار زیبا