منصوریان نگران کیفیت بد زمین کمپ

خلاصه خبر
منصوریان سرمربی استقلال از کیفیت زمین چمن حجازی رضایت ندارد.
تاریخ خبر
1395/04/1
متن خبر

به گزارش "ورزش سه"، در تمرین روز 1395/03/29 زمانی که بازیکنان فوتبال درون تیمی بازی می کردند، مهدی رحمتی بخشی از چمن سفت کمپ ناصر حجازی را به منصوریان نشان داد که این موضوع باعث نگرانی آبی ها شد. کیفیت ضعیف چمن کمپ حجازی ممکن است باعث مصدومیت بازیکنان شود و همین موضوع سرمربی آبی ها را حساب نگران کرده است.

موضوع خبر
منصوریان سرمربی استقلال از کیفیت زمین چمن حجازی رضایت ندارد.
منبع خبر