کودهای چمن

متخصصین همیشه راجع به نوع و مقدار کودی که هرچمن نیاز دارد ، نظر یکسانی ندارند اما راجع به یک چیز توافق نظر دارند و آن این است که چمن به کودنیاز دارد . چمن ها ، محیط های غیر طبیعی هستند که گیاهان آن شلوغ و متراکم می باشند . بنابراین به مقدار عناصر غذایی بیشتر از مقداری که بصورت طبیعی در دسترس است، نیاز دارند . این امر خصوصاً در مورد چمن کاری هایی صادق است که باقی مانده های سرزنی چمن را که یک کودطبیعی به شمار میرود ، دور می ریزند . امروزه ، برخی از کودها با آفت کش ها مخلوط می شوند . انتخاب مخلوط مناسب و استعمال صحیح آن باعث صرفه جویی درزمان و هزینه شده و کمک می کند که دو کار را در یک زمان انجام دهید. باید به خاطر داشته که تقریباً همه کودها بعد از استعمال نیاز به آبیاری دارند . اگر بعد از استعمال کود، آبیاری صورت نگیرد ، کودها باعث سوختگی چمن می شود

شناخت کودها

چمن ها به حدود 16 عنصر معدنی جهت حفظ بقاء خود نیاز دارند . عمده این عناصر بطور طبیعی در خاک موجود می باشند . سه عنصر اصلی یعنی نیتروژن ، فسفر و پتاسیم باید بطور منظم به خاک افزوده شوند . نیتروژن لازمه سلامتی و شادابی چمن ها می باشد زیرا رشد برگ راتحریک می کند . فسفر جهت ایجاد یک ریشه قوی لازم است و پتاسیم به نمو و فعالیت گیاه کمک می کند . قبل از آنکه کودی راانتخاب کنید لازم است که خاک را آزمایش کنید و ببینید که خاک به چه عناصر غذایی نیاز دارد . با استفاده از ابزار آلات ساده خانگی می توان آزمایش های معمولی مربوط به خاک را انجام داد اما تفسیر نتایج این آزمایشات کار ساده ای نیست و بایستی توسط متخصصین صورت گیرد و یا اینکه می توانیدخاک رابه یک آزمایشگاه بدهید و زمانیکه از کمبودهای غذای چمن آگاه شدید ، کود صحیح ومناسب را خریدرای نمایید

صرف نظر از مارکی که انتخاب می کنید ، روی برچسب بسته کودبایدسه عدد ذکر شده باشد مثل 3-3-26 یا 2-4-6 یا 0-10-10 عدد نخست که مهمترین عدد است بیانگر درصد نیتروژن است . عدد دوم درصد فسفر و عدد سوم درصد پتاسیم را نشان میدهد . اگر یکی از این اعداد صفر باشد یعنی اینکه آن عنصر وجود ندارد .

انتخاب کود

انواع مختلفی از کود در بازار موجود هستند نظیر انواع گرانولی که در کارتن و کیسه بسته بندی شده اند و یا انواع کود مایع که درون بطری هستند . بعلاوه از هر دو نوع کود آلی و شیمیایی و همچنین ترکیب چندکود نیر در بازار موجود است.

کودهای گرانولی خشک : غالب کودهایی که به فروش می رسند ، به فرم خشک هستند و می توانید آنها را به روی چمن بپاشید و یا اینکه آنها را درون خاک حفر کنید . و یا شیاری کنده و کودها را درون شیار قرار دهید و آنها را بوسیله شن کش با خاک مخلوط کنید و بالاخره اینکه می توانید آنها را بصورت نوارهایی در زیر سطح خام قرار دهید . زمانی که زمین آبیاری می شود، گرانول ها در آب حل می شوند و فعالیت آنها سریعاً شروع می شود. بسته به نوع نیتروژن موجود درکود ، آنها میتوانندتا چندین ماه درخاک باقی بمانند

کودهای مایع : کودهای مایع را به سادگی می توان استفاده کرد وسریعاً در دسترس ریشه ها قرار می گیرند . ولی مراقب باشیدکه چمن رانسوزانند ( باید از دستورالعمل نوشته شده روی بر چسب جهت رقیق کردن کوداستفاده کنید ) بهر حال کاربرد آنها برای چمن کاری های بزرگ کمتر از انواع خشک می باشد زیرا گرانتر می باشند و استفاده آنها بصورت یکنواخت مشکل است. همچنین تعداد دفعات لازم برای کود پاشی با کودمایع بیشتر است زیرا مقادیر کمی از عناصر غذایی در هر دفعه استفاده می شود . کودهای مایع بصورت فرمول های متنوعی در دسترس بوده و بایدهمراه با آب استفاده شوند . بعضی از کودهای مایع ، محلول های غلیظی هستند که باید توسط آب رقیق شوند وبرخی نیز بصورت خشک هستند که بایددرآب حل شوند

کودهای الی : واژه آلی بدین معنی می باشد که عناصر غذایی موجود ، از بقایا و یا محصولات فرعی موجودات زنده مشتق می شوند . تخم کتان ، خون ، استخوان سُم ، شاخ و فضولات، مثال هایی از کودهای آلی هستند (اوره یک کود آلی مصنوعی و در واقع یک ماده شبه آلی می باشد که از مواد معدنی تولید شده است ) عمده این فرآورده های بسته بندی شده ، دارای بر چسب بوده که روی آن نسبت نیتروژن – فسفر – پتاسیم ذکر شده است . معمولاً یک کودآلی فقط ازلحاظ یکی از این سه عنصر اصلی غنی می باشد و دارای مقادیری کم ازدو عنصر دیگر می باشد . البته بعضی ازکودهای آلی به طریق شیمیایی بادیگرعناصر غذایی تقویت می شوند . بطور کلی مواد آلی ، عناصر غذایی را در طی یک مدت نسبتاً طولانی آزاد می کنند و هنگامیکه گیاه جهت رشد بهتر و بیشتر به عناصر غذایی نیاز دارد ، ممکن است مقدار کافی ازعناصر غذایی اصلی رابطور همزمان آزاد نکنند . از آنجایی که کودهای آلی به موجودات زنده خاک وابسته هستند تا عناصر غذایی را آزاد کنند از اینرو عمده آنها فقط زمانی موثر و کارآمد واقع می شوند که خاک جهت فعالیت این موجودات به اندازه کافی گرم و مرطوب باشد . اگرچه فضولات ، یک توده کامل آلی هستندولی ممکن است که مقدار عناصر غذایی مهم در آنها کم باشد . بهتر است فضولات بصورت مالچ به تهویه کننده های خاک استفاده شوند

کودهای شیمیایی: این کودها، عناصر غذایی راسریعاً به درون خاک آزاد کرده و چمن ، کمی بعد از استعمال کودسبز تر می شود . این نتایج موقتی هستند مگر آنکه کود را در خلال فصل رشد استعمال کنید . کودهای شیمیایی به راحتی می توانند باعث سوختن چمن شوند بنابراین درهنگام استعمال بایداحتیاط کرد

کودهای ترکیبی : می توانیدکودها را بصورت ترکیب شده باحشره کش ها ، علف کش ها ، قارچ کش ها یا خزه کش ها استفاده کنید . اگر در هر بار به افزودنی های همراه کودنیاز داشته باشید ، این محصولات مناسب هستند . ولی اگرآنها را بطور جدا از هم خریداری کنید مقرون به صرفه تر است

middle