لکه های زرد و قهوه ای روی برگ چیست؟

وجود کنه تار عنکبوتی در گیاهان آپارتمانی و باغچه ای ناخوشایند و آزار دهنده است اما مجبور نیستید بگذارید آنها گیاهانتان را نابود کنند. با استفاده از روشهای مبارزه با آفت که در اینجا به آنها اشاره میشود، میتوانید به سرعت و به راحتی این آفت را از گیاه خود دور کنید.

آفت کنه تار عنکبوتی ( Spider Mites ) که به کنه تارتن دو لکه ای نیز شهرت دارد، مشکل شایعی در گیاهان آپارتمانی و گیاهان فضای باز است که نه تنها ظاهر گیاه را خراب و ناخوشایند میکند، بلکه حتی ممکن است منجر به مرگ گیاه شود. به محض این که متوجه چنین مشکلی در گیاه شدید، باید هر چه سریعتر وضعیت را درمان کنید تا گیاهتان زنده و سالم بماند. در اینجا با کنه تار عنکبوتی و راههای درمان آن بیشتر آشنا میشوید:

شناسایی نشانه های هجوم کنه تار عنکبوتی به گیاهان

علائم کنه تار عنکبوتی: در ابتدا آسیب کنه تار عنکبوتی به صورت لکه های قهوه ای یا زرد رنگ کوچک بر روی برگهای گیاه دیده میشود. اگر گیاه دچار آفت زدگی شدیدی شده باشد، ممکن است برگهای آن کاملا زرد شوند و رشد گیاه کاملا متوقف شود. آسیب ناشی از کنه تار عنکبوتی همچنین شامل ایجاد رشته های شبیه تار عنکبوت در گیاه است. کنه های تار عنکبوتی در واقع آراکنید هستند و خویشاوند عنکبوتها محسوب میشوند. این موجودات ریز، برای محافظت از خود و تخمهایشان روی گیاه تار میتنند.

مشاهده کنه تار عنکبوتی بر روی گیاهان آپارتمانی و باغچه ای با چشم غیر مسلح دشوار است چون بسیار کوچک هستند اما اگر شک دارید گیاهتان دچار آفت کنه تار عنکبوتی شده است، یک قطعه کاغذ را زیر برگ گیاه بگیرید و برگ را به آرامی تکان دهید.

اگر کنه های تار عنکبوتی در آن باشند، بر روی کاغذ می افتند و آنها را به صورت نقطه های ریز شبیه ذرات فلفل روی کاغذ میتوانید شناسایی کنید.

درمان موثر برای مقابله با کنه تار عنکبوتی و نابود کردن آن :

یکی از راههای طبیعی مبارزه با آفت کنه تار عنکبوتی آب پاشی با فشار زیاد است. نیروی شدید جریان آب برای دور کردن این موجودات از گیاه کافی است.

یک راه دیگر خانگی برای از بین بردن کنه تار عنکبوتی استفاده ازحشرات مفیدی که دشمنان طبیعی کنه تار عنکبوتی ، در اطراف گیاه می باشد. از جمله شکارچیان طبیعی کنه تار عنکبوتی عبارتند از:

- کفشدوزک (Ladybugs)

- بال توری (Lacewing)

- سن شکارگر (Minute pirate bugs)

- کنه تار عنکبوتی خوار (Spider mite destroyers)

- تریپس شکارگر (Predatory thrips)

- مایتهای شکارگر (Predatory mites)

- ژئوکوریس یا سن چشم بزرگ (Big-eyed bugs)

یک راهکار موثر دیگر برای درمان آفت کنه تار عنکبوتی استفاده از روغنهای حشره کش مانند روغن چریش ( neem oil )، روغن باغبانی یا روغن خواب زمستانی است. همچنین میتوانید از کنه کش برای نابودی کنه تار عنکبوتی استفاده کنید.

نباید از یک آفت کش معمولی برای از بین بردن کنه تار عنکبوتی استفاده کنید چون این موجودات در مقابل آفت کشها مقاوم هستند. با استفاده از آفت کشهای معمولی تنها حشرات مفیدی که در باغچه رها کرده اید و دشمنان طبیعی این کنه ها هستند را از بین میبرید و شدت آفت زدگی گیاه را افزایش میدهید.

وجود کنه تار عنکبوتی در گیاهان آپارتمانی و باغچه ای ناخوشایند و آزار دهنده است اما مجبور نیستید بگذارید آنها گیاهانتان را نابود کنند. با امتحان روشهای مبارزه با آفت که در اینجا به آنها اشاره شد، میتوانید به سرعت و به راحتی این آفت را از گیاه خود دور کنید.