کنترل علفهای هرز در زمینهای ورزشی

چون زمینهای ورزشی در مدت زمان نسبتاٌ کوتاهی در معرض آسیب و پاخوری بسیار زیادی قرار دارند،لذا پوشش و تراکم چمن کاهش یافته و علفهای هرز می توانند در چمن به یک شکل جدی تبدیل شوند، که اغلب در طول و خارج از فصل بازی برای کنترل این علفهای هرز باید از علف کش استفاده نمود.در این رابطه،کنترل موفقیت آمیز علفهای هرز به تشخیص صحیح گونه ای که ایجاد مشکل نموده و همچنین کاربرد علف کش اختصاصی در زمان صحیح از سال بستگی دارد.

برموداگراس معمولاٌ قبل از تکمیل برنامه ریزی ها به خواب می رود.اصولاٌ درجه حرارتهای سرد پاییز شرایط رشد ضعیفی را باعث می شود و لذا چمن مخصوصاٌدر مرکز زمین و اطراف نیمکتها فرصت کمی جهت بهبود آسیب وارده (ناشی از پاخوری) دارد.چمن خواب یا نیمه خواب حداقل رقابت را با علفهای هرز زمستانی و علفهای یکساله تابستان بعدی فراهم خواهد کرد.هجوم شدید علفهای هرز زمستانی را می توان در اوایل رشد برموداگراس،در فصل بهار مشاهده کرد،که در این صورت چمن ضعیف شده و علفهای هرز یکساله تابستانه مانند علف انگشتی و گندیل،زمانی که علفهای هرز زمستانی از بین می روند،به آسانی مناطق باز باقی مانده را مورد هجوم قرار می دهند.اکثر علف کشهایی که عمدتاٌ برای کنترل علفهای هرز یکساله زمستانه در برموداگراسی که در آن واکاری پاییزی با یک چمن فصل سرد انجام گرفته،مصرف می شوند،شامل آترازین،سیمازین و متریبیوزین می باشند.این علف کشها به خوبی می توانند بلوگراس یکساله،گندمک و دیگر یکساله های زمستانی را کنترل کنند،که از این بین متریبیوزین مدت فعالیت پیش رویشی کوتاهتری دارد.فعالیت پیش رویشی و پس رویشی این علف کش ها زمینه ای را فراهم می کند که بتوان در یک دوره زمانی گسترده ،از آبان تا بهمن ماه ،آنها را مورد مصرف قرار داد.

پرونامید چیست ؟

پرونامید که در بلوگراس یکساله و گندمک فعالیت پیش رویشی و پس رویشی دارد،نیز ممکن است در دوره زمانی مشابه،در زمینهای برموداگراسی که عمل واکاری در آنها انجام نشده است،استفاده شود.علف کشهای مختلط دوتایی یا سه تایی شامل مخلوطهایی از توفوردی،MCPP،دایکامبا یا توفوردی پی هستند و ممکن است برای کنترل علفهای هرز پهن برگ زمستانه در زمینهای برموداگراس استفاده شوند،که این علف کشها علاوه بر کنترل علفهای هرز پهن برگ یکساله زمستانه،چندساله هایی مانند بارهنگ و سیر وحشی را نیز کنترل می کنند و بهتر است حتی الامکان در روزهای گرم و آفتابی مورد استفاده قرار گیرند.ممکن است تکرار به فاصله زمانی 14 تا 21 روز،جهت کنترل برخی از علفهای هرز مورد نیاز باشد.