کاه چیست؟

چمن مرده دقیقاً یک توده درهم بافته از استولون ها،ساقه ها، ریزوم ها، ریشه ها،تیغه های برگ و غلاف است که روی سطح خاک می نشیند چمن مرده مشکل اصلی چمن در زندگی مدرن امروزه است .اگر انگشت خود را داخل چمن فرو کنید باید به آسانی به خاک برسد.اگر مانعی حدود 0/5 یا 0/75 اینچ یا بیشتر پیدا کردید دارای چمن مرده هستید.

مشکل چمن مرده چیست؟

آب و کود را قبل از رسیدن به خاک جذب می کند، از رسیدن هوا به خاک جلوگیری کرده و مکانی برای گسترش حشرات و بیماری می شود و می تواند چمن را خفه کند و باعث می شود ریشه ها به جای خاک در چمن مرده رشد می کنند ( جایی که آب و شاید کود در آن است ) . این باعث می شود چمن تا حد زیادی به کم آبی ، یخ زدگی و آسیب های ناشی از رفت و آمد حشرات مستعد شود.

چمن های مرده باعث اختلال در چمن زنی می شود.

می توانید انتظار داشته باشید چمن های ساقه دار مانند بنت گراس،برموداگراس،سنت آگوستین گراس و زویشیا به راحتی چمن مرده تشکیل دهند زیرا جوانه را به بالای زمین میفرستند.اگر این جوانه ها (شاخه ها) شروع به بافتن اطراف یکدیگر کنند تکه های چیده شده چمن را از خاک نگهداری کرده و به زودی چمن مرده تشکیل می دهند.چمن هایی که تنها توسط ریزوم ها گسترش می یابند نباید این مشکل را داشته باشد.