کارپت گراس چمن فصل گرم

کارپت گراس چمنی چند ساله ، دارای عادت رشد استولونی و تراکمی کم می باشد . اگر چه این جنس چمنی پر پشت و مرغوب ایجاد نمی کند ، ولی نیاز به مراقبت کمی داشته و می تواند ساییدگی و فرسایش شدید را تحمل کند ، علاوه بر این شاخه ها و ساقه های خزنده ای دارد که این ساقه ها در محل بند هایشان تولید ریشه کرده و جوانه می زنند . برگهای آن سبز روشن و زبر و خشن بوده و در زمانی که درجه حرارت به زیر نقطه یخ زدگی برسد ، به رنگ قهوه ای تغییر می یابد .

خصوصیات گیاهشناسی و چگونگی پرورش :

- سطح مقطع جوانترین برگ این چمن گرد است و زبانک در آن ردیفی از کرکهایی است که در پایه به هم متصل هستند . ( این نوع چمن رقم اصلاح شده ای ندارد ) .

- این چمن در خاکهای اسیدی ، شنی با زهکش ضعیف و pH بین 4/7 تا 7 ، در آفتاب کامل و یا شرایط نیم سایه از رشد و نمو خوبی برخوردار است . نیاز رطوبتی آن متوسط تا زیاد ، اما در مکانهای با رطوبت بیشتر نسبت به دیگر چمنها رشد بهتری دارد و معمولا" می توان آن را با کمک شاخه ها و ساقه های زیر زمینی اش که در در اوایل فصل بهار به فاصله 15 تا 30 سانتیمتر از هم کاشته می شوند ، تکثیر کرد . اما روش متداول تکثیر آن کاشت بذر در فصل بهار یا اوایل تابستان است ، که در روش اخیر ، مقدار بذر مورد نیاز 10 تا 20 گرم در هر متر مربع می باشد . به طور معمول کود دهی این جمن در فصول بهار و تابستان انجام می گیرد و در زمان چیدن نیز ارتفاع 2/5 تا 5 سانتیمتری چیده می شود و به طور کلی از این چمن در اطراف جاده ها یا چمنزار ها استفاده می شود .