مهمترین موارد کاربرد چمن چیست؟

مهمترین موارد کاربرد چمن چیست؟

• ایجاد زمین های ورزشی و بازی.

• فضای سبز پارکها و مناطق مسکونی.

• فضای سبز کارخانجات،مناطق تجاری و اداری.

• کاشت در بزرگراه ها به منظور دفع مواد سمی حاصل از سوخت وسایل نقلیه.

• در فرودگاه ها،جهت حذف گرد و غبار و در نتیجه افزایش عمر موتور هواپیما.

• به منظور افزایش تولید اکسیژن و تهویه هوا.

• جلوگیری از فرسایش خاک و تبخیر شدید آب از سطح زمین.

چمن ها به طور کلی تحت دو عنوان چمنزارهای طبیعی و خودرو (TURF) و چمن های زینتی و کاشتنی (LAWN) دسته بندی و بررسی می شوند.

چمن های خودرو(TURF) :شامل چمنزارهای طبیعی که توسط انواع گیاهان پوششی خودرو از قبیل علفزارها،چمن ها،گیاهان کوچک یا سایر گیاهان پوششی طبیعی پوشیده شده اند،می باشد.

واژه TURF دارای ریشه ای سانسکریت به نام DARBHA و به معنی دسته یا توده بهم پیچیده شده یا بهم تابیده از چمن در لایه بالایی خاک می باشد.

چمن های زینتی(LAWN) :شامل چمن های ظریف و اصلاح شده که تحت مراقبت و نگهداری کاشته شده و دارای جنبه زینتی هستند،می باشد.

برای احداث هر نوع چمن به طور کلی نیاز به رعایت عوامل زیر می باشد:

• تهیه و آماده سازی خاک به ویژه خاک سبک و تثبیت شده از ضروریات مراحل اولیه احداث چمن محسوب می شود.زیرا این عمل تأمین کننده سلامت،مقاومت به بیماری،ریشه دهی عمیق و کاهش تعداد دفعات آبیاری خواهد بود.

• تأمین هوا(تهویه)،آب و مواد غذایی.

• وضعیت مناسب برای زیست میکروارگانیسم های مفید.

• خاک عاری از عوامل مضر،و ایجاد شرایط مناسب برای بستر رشد.