کالاته آ سه رنگ

❤️💚💜 کالاته آ سه رنگ

نام انگلیسی: calathea triostar

〰〰

🔺گیاهی از خانواده ی مارانتا که مثل سایر گونه ها به دلیل رنگ و نقوش روی برگ ها طرفداران زیادی دارد.

به محیطی با نور متوسط و دود از تابش مستقیم آفتاب احتیاج دارد.

🔺کمبود نور باعث کم رنگ شدن رنگ های موجود در برگ ها میشود.

middle

نیازها و شرایط نگهداری کالاته آ سه رنگ

❤️💚💜

----

🔔نور:

نور زیاد و مستقیم هم باعث سوختگی برگ ها میشود.

----

🔔آبیاری:

درفصل رشد بهتر است خاک گلدان کمی رطوبت داشته باشد اما در فصل سرد بهتر است بین دو آبیاری سطح خاک تا حدودی خشک بشود.

درصورتی که گیاه خشکی بکشد برگ ها لوله ای شده و به سمت بالا کشیده می شوند(البته در شب هم چنین اتفاقی می افتد).

اگر هم بیش از اندازه آبیاری شود گیاه خودش را می ندازد و به تدریج پوسیده می شود و برگ ها قهوه ای می شوند.

این گیاه رطوبت دوست است و خشکی هوا به ویژه در فصول سرد که از وسایل گرمایشی در محیط خانه استفاده می شود باعث لوله شدن برگ ها و سوختگی نوک برگ ها می شود، یا باید از بخور سرد استفاده کرد یا از زیر گلدانی آب و سنگریزه استفاده شود.

middle

-

🔺دما:

در دمای 16-21 درجه رشد مناسبی دارد اما دمای زیر 16 درجه باعث لوله شدن برگ ها و بعد هم پوسیدگی ریشه می شود، گرمی هوا هم باعث خمیدگی برگ ها می شود خصوصا اگر هوا گرم و خشک هم باشد نوک برگ ها دچار سوختگی می شود.

گلدان را به دور از بخاری و شوفاژ قرار دهید.

-

🔺خاک:

باید زهکش مناسب داشته باشد و رطوبت را هم حفظ کند، ترکیبی از دو قسمت پیت ماس + یک قسمت خاک معمولی+دوقسمت شن یا پرلیت و یا ترکیب خاک برگ+شن برای این گیاه مناسب است.

-

🔺تکثیر:

از طریق تقسیم بوته در فصل بهار هنگام تعویض گلدان تکثیر می شود.

middle