معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش: احداث ۳۵۰ زمین چمن مصنوعی در مدارس

تاریخ خبر
7 شهریور 1397
متن خبر

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش: گفت: در حال حاضر ۳۵۰ زمین چمن مصنوعی در داخل مدارس در حال احداث و راه‌اندازی است. به گزارش ایسنا، حمیدی در مراسم اعزام کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی به مدارس استان اردبیل اظهار کرد: از این تعداد ۱۵۰ زمین چمن با اعتبارات دولتی و مابقی با مشارکت بخش خصوصی احداث و زمینه راه‌اندازی آنها در مدارس فراهم می‌آید وی با بیان اینکه برخی از پروژه‌های نیمه تمام حوزه عمرانی و ورزشی آمورش و پرورش بعد از یک دهه در حال تکمیل و راه‌اندازی است، خاطرنشان کرد: ما در حوزه تربیت بدنی سه راهکار را در کنار هم مدنظر قرار دادیم تا بتوانیم از دوره ابتدایی تا متوسطه دوم به اهداف موردنظرمان در درس تربیت بدنی دست پیدا کنیم.

منبع خبر

http://ardabil.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=31348

ایسنا