موارد مهم برای انتخاب چمن مصنوعی (بخش یک)

تراکم : زمانی که میخواهید چمن مصنوعی خریداری کنید ، یکی از مهم ترین گزینه ها توجه به تراکم آن است ، تراکم به این معناست در یک مساحت مشخص و تعریف شده مثل سانتی متر مربع ، چند دانه ی چمن وجود دارد ، چمن های مصنوعی با تراکم بالا باعث میشوند فضای مورد نظر ما چشم نواز و لوکس تر به نظر بیاید ، در این حال استفاده از چمن های مصنوعی با تراکم کمتر یکی از راه حل های مدیریت بودجه شماست چرا که فضاهای کوچکی که رفت و آمد بسیاری روی آن نیست نیازی به نصب چمن های متراکم گران قیمت ندارند در عوض در زمین های بازی و یا مسیر های پر تردد بهتر است از چمن های مصنوعی متراکم استفاده شود.

middle