نحوه انتخاب چمن مصنوعی

انواع مختلف چمن مصنوعی برای فعالیت های مختلفی مناسب هستند. معمولا بودجه هر شخص عامل تعیین کننده در انتخاب نوع چمن خواهد بود.

middle

به یاد داشته باشیم هنگامی که هزینه ماندگاری چمن برای سال ها در نظر گرفته می شود، سرمایه گذاری های اولیه بیشتر منطقی به نظر می رسند. همچنین فراموش نکنید که هزینه واقعی چمن طبیعی با نصب چمن مصنوعی حذف می شود.

برای انتخاب نوع چمن مصنوعی بهتر است زمانی را برای بحث با یک متخصص در مورد فعالیتی که چمن باید روزانه تحمل کند اختصاص دهید. همچنین تیم سدروس سبز در مقالات پیشین به بررسی ویژگی های اختصاصی انواع مختلف چمن مصنوعی پرداخته است.