مزایای چمن

چمن تأثیر مثبت و به سزایی بر محیط زیست پیرامون ما دارد که زندگی بدون آن امکان پذیر نخواهد بود.

• از مزایای چمن می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• جذب باران و کاهش سیل

• دخیره ی آب های زیرزمینی

• جذب CO2

• ایجاد یک محیط زیست برای موجودات زنده

• خنک سازی سطح زمین

• فیلتر و تجزیه کردن آلاینده ها

• فراهم آوردن بستری مناسب برای اوقات فراغت و ورزش

• بهبود و پیشرفت سلامتی و تندرستی

http://www.turfgrass.co.uk http://www.turfgrass.co.uk/index.php/knowledge-base/benefits_of_turf/
1396/02/16