تقویم مراقبت از چمن های سردسیری

بهار:

1-چمن ها را برای علایم بیماری و حشرات مورد آزمایش قرار دهید.

2-در حداقل ارتفاع چمن زنی کنید تا تراکم چمن حفظ شود.هر وقت ارتفاع چمن تا 1/3افزایش یافت می بایست 2 بار در هفته چمن زنی انجام شود.

3-اگر لایه چمن های مرده عمیق تر از 1/2 اینچ است لازم است تا عملیات تاچینگ انجام شود.

4-در صورت لزوم هوادهی کنید.

5-چمن های جدید یا مکان های فاقد چمن را ترمیم کنید.

تابستان:

1-چمن ها را برای علایم بیماری و حشرات مورد آزمایش قرار دهید.

2-سطح چمن زنی را بالا برده و در ماکزیمم ارتفاع آن ها را سرزنی کنید تا تحمل استرس افزایش یابد.

3-آبیاری عمیق در صورت لزوم انجام دهید.

4-اگر علف های هرز مشکل ساز هستند از شن کش برای جمع آوری تکه های چیده شده و بذر علف های هرز استفاده کنید.

اوایل پاییز:

1-سطح چمن زنی را پایین آورده تا حداقل ارتفاع ببرید.

2-کوددهی کنید.

3-چمن سردسیری جدید را بذرپاشی کنید.یا تکه های زمین فاقد چمن را بذرپاشی کنید.این موقع بهترین زمان برای این کار است.

آخر پاییز:

1-در حداکثر ارتفاع به چمن زنی ادامه دهید بیشتر از 1/3 در یک زمان چمن زنی نکنید