پلاستیک ها و آلودگی محیط زیست

🔔 پلاستیک ها و آلودگی محیط زیست

--

🔺 بر اثر آلودگی حاصل از کیسه‌های پلاستیکی، سالانه هزاران جانور آبزی و بیش از یک میلیون پرنده در جهان تلف می‌شوند.

--

🔺 وقتی کیسه‌های پلاستیکی در معرض نور آفتاب قرار می‌گیرند، پلاستیک موجود در آنها هرگز از بین نرفته و ذرات سمی آزاد شده از آنها وارد زنجیره غذایی می‌شود.

--

🔺 برای تولید این میزان پلاستیک دست‌کم 12 میلیون بشکه نفت لازم است.

پلاستیک های حافظ محیط زیست 🍀

@cedruse_sabz

🍀پلاستیک‌های تجزیه پذیر توسط فناوری w2d ™ ساخته می‌شود.

🍀فن‌آوری w2d ™ استفاده از یک افزودنی است که با هر نوع آمیزه حاوی پلی اتیلن و پلی پروپیلن در ابتدای فرآیند تولید محصول به مقدار 1% آمیخته می‌شود.

🍀این تقویت‌ کننده تجزیه اکسایشی در مرحله اکستروژن (وقتی که گرم شده و برای تشکیل فیلم‌های بسته بندی ذوب می‌شوند)، افزوده می‌شود.

🍀استفاده از این افزودنی تنها در مقادیر کم برای واکنش تجزیه پذیری نیاز است(تنها بین 1 تا 3 درصد).

🍀به علت کم بودن این میزان اختلاط، تأثیر افزودنی قابل صرفنظر است و محصول نهایی همه مشخصات پلاستیک استاندارد شامل استحکام، شفافیت، نفوذپذیری، خواص حرارتی و چاپ را دارا می باشد.

middle