مهندس مدبر از مجموعه ورزشی آزادی بازدید کرد

خلاصه خبر
مديرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی صبح روز یکشنبه راهي مجموعه ورزشي آزادي شد تا از آخرين وضعيت اين مجموعه مطلع گردد.
تاریخ خبر
1395/02/27
متن خبر

به گزارش روابط عمومي شركت، مهندس مدبر در ادامه بازديدهاي منظم از پروژه‌هاي ورزشي كل كشور، صبح روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت، بخش هاي مختلف مجموعه آزادي از جمله پروژه‌هاي عمراني در حال احداث آن را مورد بازديد قرار داد.

در ادامه جلسه‌اي به منظور بررسي آخرين وضعيت اين پروژه‌ها و ارائه گزارش پيشرفت عمراني آنها، با حضور مديرعامل شركت و آقايان عباسي معاون فني و مهندسي شركت، نيكوخصال مدير مجموعه، لواف مدير منطقه و خمارلو مدير حوزه مديرعامل و روابط عمومي در دفتر مديريت مجموعه برگزار گردید.

موضوع خبر
مديرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی صبح روز یکشنبه راهي مجموعه ورزشي آزادي شد تا از آخرين وضعيت اين مجموعه مطلع گردد.
منبع خبر