کاورکشی زمین چمن طبیعی استادیوم یادگار امام (ره) تبریز

تبریز دارای هوای کم رطوبت، زمستان‌های طولانی و سرد و تابستان‌های معتدل است. از این رو عملکرد صحیح سیستم هیتینگ زمین چمن بسیار حائز اهمیت است. با کاورکشی زمین چمن طبیعی، به حفظ گرمای تولید شده توسط سیستم هیتینگ کمک شایانی می شود..