ونوس مگس خوار

😮 ونوس مگس خوار

بی شک یکی از عجیب ترین گیاهان ونوس مگس خوار می باشد.

----------

⬅️ونوس مگس خوار یک گیاه گوشتخوار می باشد که از راه جلب حشرات کوچک و به دام انداختن آنها تغذیه می‌کند.

----------

⬅️گیاه گوشتخوار ونوس اغلب در زمین‌هایی رشد می کند که دارای منابع کمی از نیتروژن می باشد.

از این رو با شکار حشرات سعی در جبران نیتروژن مورد نیاز خودش دارد.

----------

⬅️انتهای برگ‌های ونوس دارای موهای ریزی در سطوح داخلی است که باعث برانگیخته شدن آن می شود و با ساختار خاصی که در پایانه هر برگ وجود دارد، می‌تواند طعمه را به دام بیندازد.

----------

⬅️وقتی که حشره یا عنکبوت بر روی برگ‌ها و موهای ریز روی این گیاه بخزد، در صورتی که در کمتر از بیست ثانیه پس از اولین تحریک مو، تحریک دیگری صورت بگیرد برگ بسته می‌شود و طعمه به دام می‌افتد.

🍀

middle