ورزشگاه لوژنیکی

آخرین وضعیت ورزشگاه لوژنیکی روسیه که میزبان فینال جام جهانی ۲۰۱۸ است