نگهداری از چمن

برای آن که چمنی با طراوت و زیبا داشته باشیم، لازم است که پس از کاشت صحیح و اصولی به مراقبت مناسب از آن بپردازیم.

عملیات نگهداری از چمن به شرح زیر می‌باشد :

1-آبیاری

 آبیاری چمن باید روزانه و به میزان مناسب و با توجه به درجه حرارت هوا انجام گیرد. به طوری که چمن هیچگاه دچار خشکیدگی و پژمردگی نشود.

 در صورتی که آبیاری دستی و با شلنگ انجام می گیرد باید سر آب پاش ها دارای سوراخ های ریز باشند تا آب به صورت پودری شکل بر زمین چمن پاشیده شود.

 چمن ها نباید با گذاشتن شلنگ در داخل آنها آبیاری شوند و غرقابی آبیاری کردن زمین باعث از بین رفتن چمن ها خواهد شد.

 در تابستان آبیاری چمن ها فقط باید در شب انجام گیرد.

 مقدار آبیاری چمن طوری باید تنظیم شود که تا عمق 15-10 سانتی متری خاک کاملاً مرطوب گردد.

توجه: نکات زیر در آبیاری چمن ها باید همواره مد نظر قرار گیرد

- آبیاری نباید به صورتی انجام پذیرد که آب در سطح چمن جریان پیدا کند. زیرا این امر موجب بروز آفات و بیماری خواهد شد.

- معمولاً چمن های زیر درختان به آبیاری کمتری نسبت به سایر قسمتهای چمن نیاز دارند.

- آبیاری چمن ها در فصول بهار و تابستان با توجه به درجه حرارت هوا و بر اساس نیاز چمن ها خواهد بود. در شرایط مناسب جوی در فصل زمستان چمن ها به آبیاری نیاز ندارند (در بهار هر دو روز یکبار و در تابستان هر روز یکبار)

- در صورت آبیاری با تانکر بایستی از سر نازل پودرکننده آب و لوله های مشبک استفاده شود.

2- چمن زنی

 به منظور زیبایی و سلامت چمن ها می بایست چمن زنی مرتب و بسته به میزان رشد چمن ها انجام پذیرد. به طوری که همیشه ارتفاع چمن ها از سطح خاک در حدود 5 تا 6 سانتی متر نگه داشته شده و از به بذر نشستن چمن جلوگیری شود.

 چمن زنی در زمانی که چمن خیس است نباید انجام گیرد و بهتر است 24 ساعت قبل از چمن زنی از آبیاری چمن ها خودداری شود.

 وجین و ریشه کنی اطراف علف های هرز داخل چمن ها بایستی به طور مرتب و قبل از گل نشستن و بذردهی انجام گیرد.

 ضایعات حاصل از عملیات چمن زنی می بایست سریعاً جمع آوری و به مکان مناسب حمل گردد.

3- کناره برداری

جهت کناره برداری اعمال یکی از دو روش زیر پیشنهاد می گردد:

 در صورت نفوذ و تجاوز چمن ها به حاشیه جداول بایستی به فاصله 15-10 سانتی متر از جداول کناره برداری شود و ضایعات از محل خارج شود. ضمناً فضای خالی به وجود آمده از کناره برداری می بایست با خاک زراعی مناسب پوشانده شود.

 در صورت نیاز از دستگاه حاشیه زن استفاده شود.

4- کود پاشی

 کود پاشی باید در فصول رشد با استفاده از کودهای ازته انجام شود. میزان استفاده در کل دفعات حداکثر 200 کیلوگرم در هکتار خواهد بود. همچنین دادن کود شیمیایی در گرمای تابستان مجاز نیست.

 در فصول پاییز و زمستان برای تقویت چمن ها از کودهای فسفره استفاده می گردد که میزان آن در هکتار 100 تا 200 کیلوگرم است.

 سطوح چمن کاری ها در اثر آبیاری معمولاً فرسایش یافته و خاک فواصل بوته ها شسته می شود که لازم است هر ساله در فصل پاییز و زمستان کلیه سطح چمن کاری با قشر نازکی مخلوط خاک زراعی و کود پوسیده دامی پوشیده شود.

5- مبارزه با آفات و امراض (سم پاشی)

 در صورتیکه آفت و هرگونه بیماری مشاهده گردید ضرورت دارد به فوریت و با روش های متناسب به سم پاشی و مبارزه با آن ها اقدام گردد

 عمده ترین آفات و امراض چمن ها عبارتند از آبدزدک، حلزون، کرم سفید ریشه و قارچ هایی که با روش های سم پاشی و طعمه گذاری می توان با آنها مبارزه کرد.

6- نظافت چمن کاری ها

لازم است که هر روز زباله و احیاناٌ برگهای خشکیده از روی چمن ها جمع آوری و نظافت گردد.

middle