نگهداری باغ بام

دو سیستم آبیاری بارانی و قطره ای عموما در باغ بام ها استفاده می شوند كه با طراحی دقیق هر دو سیستم یا تركیبی از هر دو می توان سطح رضایت مندی بالایی را پدید آورد . در ضمن از نظر زیباشناسی و كاربردی نیزهر دو سیستم تا حدی كه امکان دارد باید نامرئی باشد و در معرض دید همگان نباشد . خطوط جانبی و دیگر اجزاء برای هر دو سیستم باید به طور مستقیم بر روی

غشا ضد آب و روكش فیلتری نصب شوند. رایزرهای بلند شونده باید موقتا پوشانده شوند و سیستم های تحت فشار از نظر نشت دهی قبل از اضافه كردن خاک و ایجاد محیط كشت تست شوند .می توان كنترل كننده های آبپاشها را درون یک محفظه قفل دار خارجی یا یک اتاقک مجاور داخلی قرار داد. زهکش و عایق كاری كامل تمامی خطوط و لوازم باید در نواحی محتمل بروز یخبندان انجام شود. این سیستم ها به وسیله یک ساعت الکتریکی كه برای آن ها طراحی شده است می تواند آب را برای زمان خاصی ذخیره كنند و مقدار آن را روز به روز كنترل كند. دسترسی به یک منبع انریی الکتریکی با توان 295 225 ولت برای كاركرد ساعت كنترل گر و ترانسفورماتور كاهنده ضروری است. هماهنگی نزدیک بین مهندسان برق و مکانیک ساختمان برای حص

سیستم های آبیاری

آبیاری دستی نیز به وجود نیروی كار وابسته است و باوجود كاهش دادن هزینه احداث اولیه، هزینه نگهداری همیشه وجود دارد اما برای محوطه های سقفی بزرگ غیرقابل اعتماد است.

در باغ بام های متمركز سیستم آبیاری نیز به ساختارباغ بام اضافه می شود. سیستم های آبیاری معمولی می توانند در باغ بام ها استفاده شوند اما استفاده از روش های آبیاری غیر فعال در باغ بام ها رایج است. آبیاری غیر فعال شامل ذخیره آب باران در لایه زهکشی واستفاده از سیستم فتیله ای برای بازگشت آب به بستر كاشت در مواقع لازم است.

کوددهی :

كودهای مورد استفاده حاوی درصد بالایی از 3 عنصر اصلی،ازت، فسفر و پتاسیم،هستند. كودهای تعادلی با آزادسازی كم معمولاً در مخلوط خاک قبل از كاشت گیاهان به كار می روند. درنتیجه یک منبع غذایی برای گیاهان جدید تا 6 ماه فراهم می شود و یک فرصتی را به مالک می دهد تا برای نگهداری طولانی مدت پرویه احداث شده برنامه ریزی كند. باغبانان باید به طور دوره ای از این كودها استفاده كنند و مراقب باشند به ریشه گیاه آسیب نرسدكاربرد كود مایع می تواند با اتصال آن به سسیتم آبیاری استفاده شود.

مالچ :

مالچ یک جزء مهم در باغ بام است. مالچ به ممانعت رشد علف های هرز، حفظ رطوبت خاک و تعدیل دمای خاک كمک می كند و برای نگهداری آن نیاز به مالچ پاشی مجدد است. برای اینکه اثر آن همیشگی باشد باید هر ساله وضعیت وعمق مالچ بررسی شود ولایه ای حدود 1/2 اینچ یا 1/3 سانتی متر بطور منظم باید حفظ شود.

هرس :

هرس 2 تا 2.5 سانتی متری رئوس بوته ها بطور منظم، موجب منشعب تر شدن آنها می شود. در درختچه ها و درخت ها هرس یکبار در سال بعد از گلدهی برای كنترل رشد اضافی توصیه میشود. بعلاوه هرس برای شکلدهی و قائم ماندن انواع بالا رونده لازم است.

هرس ریشه نیز به طور منظم در اروپا ویاپن انجام می شود ولی در آمریکا كمتر رایج است. ریشه های بزرگ ومتوسط در نزدیک تنه قرار دارند وریشه های نازک تر كه در انتها قراردارند توسط مرزهای محیط كشت مسدود می شوند، اما پس از چند فصل رشد این ریشه های نازک تبدیل به توده ای در پشت دیواره های بستر كشت می شوند . این نه تنها مانع رشد وسلامت درخت می شود بلکه لایه ای از ریشه را بین بستر كشت و دیواره های آن به وجود می آورد كه اجازه به رشد دیگر گیاهان نمی دهد. هرس ریشه در آخر پاییز قبل از اینکه درختان به خواب بروند انجام می شود. ریشه ها با یک تیغ تیز حدود 2 تا 3 فوت ، 69 تا 19 سانتی متر ، بریده می شوتد وفضای ایجاد شده با مواد محیط كشت پرشده ودر جا آبیاری می شوند. البته مقداری فضا برای رشد مجدد ریشه های نازک در سال بعد باقی گذاشته می شود. برای متعادل كردن رشد درخت، به علت حذف ریشه ها