بازدید مهندس مدبر از آخرین وضعیت ورزشگاه نقش جهان اصفهان

خلاصه خبر
مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از ورزشگاه نقش جهان اصفهان بازدید کرد.
تاریخ خبر
95/01/25
متن خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، مصطفی مدبر امروز شنبه ۲۱ فروردین ماه از ورزشگاه نقش جهان اصفهان بازدید به عمل اورد تا از نزدیک در جریان جزییات پیشرفت این مجموعه ورزشی قرار گیرد.

در ادامه نیز جلسه ای با حضور آقايان ترفه معاون عمراني استاندار، سلطان حسینی مدیرکل ورزش استان و سبحاني مديرعامل كارخانه فولاد مباركه در محل پروژه برگزار شد تا در خصوص رفع مشكلات و منابع مالي بحث و تبادل نظر صورت پذيرد.

در اين جلسه آقايان عباسي معاون فني و مهندسي، رحيمي ذيحساب طرحهاي عمراني، منادي مدير فني منطقه، خمارلو مدير حوزه مديرعامل و روابط عمومي و شمس مدير پروژه نيز حاضر بودند.

موضوع خبر
مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از ورزشگاه نقش جهان اصفهان بازدید کرد.
منبع خبر