نانو و علوم کشاورزی (دو)

مواد و ابزارهای نانومقیاس در خدمت علوم کشاورزی 🍀⬇️

فناوری نانو هیچ زمینه علمی را به حال خود رها نکرده است. علوم کشاورزی نیز از این قاعده جدا نیستند. تا به حال کاربردهای متعددی از فناوری نانو در کشاورزی، صنایع غذایی و علوم دامی مطرح شده است.

رابطه میان فناوری نانو و علوم کشاورزی در زمینه‌های زیر قابل بررسی است.

1- نیاز به امنیت در کشاورزی و سیستم‌های تغذیه‌ای

2- ایجاد سیستم‌های هوشمند برای پیشگیری و درمان بیماری‌های گیاهی

3- خلق وسایل جدید برای پیشرفت در تحقیقات بیولوژی و سلولی

4- بازیافت ضایعات حاصل از محصولات کشاورزی

middle