نارضایتی فولادی ها از زمین چمن تمرین

خلاصه خبر
تیم فوتبال فولاد خوزستان همچنان در زمین چمینی تمرین می کند که تعدادی از بازیکنانش در آن مصدوم شده اند.
تاریخ خبر
94/11/19
متن خبر

تیم فولاد خوزستان همچنان در زمین چمنی تمرین می کند که بسیاری از بازیکنانش در آن آسیب دیده اند. دراگان اسکوچیچ و همچنین بازیکنان فولاد بارها درباره این زمین چمن و ناآمادگی اش صحبت کرده اند اما تمرینات فولاد در آنجا پیگیری می شود.

اسکوچیچ پیش از بازی دربی برابر استقلال خوزستان چندین بازیکنش را مصدوم شده دید و نکته جالب مصدومیت ها این بود که اکثر بازیکنان مچ پایشان درد گرفته بود. تعدادی با قرص و آمپول به بازی رسیدند و بعضی به مانند خانزاده ومساریچ نتوانستند بازی کنند. حال اسکوچیچ باید بیش تر مراقب بازیکنان و البته مچ پایشان باشد تا در بازی مهم آینده شان برابر سپاهان حاضر باشند.

البته به نظر می رسد بازیکنان مصدوم این تیم به بازی با سپاهان خواهند رسید و تنها یوسف وکیا غایب قرمزهای اهوازی در بازی بعد است.

موضوع خبر
نارضایتی فولاد خوزستان از زمین چمن تمرین
منبع خبر

سایت رسمی شرکت سدروس سبز :

http://www.cedrusesabz.com