مومی Hoya Bella

🌱 مومی

Hoya Bella

بهترین و زیباترین گیاه برای استفاده به عنوان سبد آویزان

برگ ها سبز و مومی

ساقه ها خزنده و آویزان

گلها به صورت خوشه ای سفید رنگ با رنگ قرمز در وسط که با آویزان شدن از سبد منظره ی زیبایی به گلدان می دهد.

شهد حاصله از گلها وسایل منزل نزدیک به گلدان را کثیف می نماید و نام فارسی اصیل آن (وژیک) برگرفته شده از همین معنی است.

middle

🔔 نیازهای مومی

🔺نور: به نور کافی احتیاج دارد اما برگ ها و گلهای ظریف گیاه در اشعه ی مستقیم آفتاب بخصوص در ظهر تابستان صدمه می بیند.

گیاه را در زمستان به آفتاب ببرید.

🔺دما: در بهار و تابستان گیاه را در 20 درجه ی سانتی گراد و در زمستان در 10 درجه ی سانتی گراد نگه دارید.

🔺آبیاری: در بهار و تابستان هفته ای یکبار آبیاری کنید ولی آبیاری را در پاییز و زمستان به هر دو هفته یکبار کاهش دهید.

🔺رطوبت: د دو فصل اول سال حداقل هفته ای دو بار با آب بدون املاح غبار پاشی کنید.

ماقب باشید گلها مرطوب نشوند چون جریان ملایم هوا را دوست دارند.

middle

🔺تغذیه: در بهار و تابستان هر دو هفته یکبار با مواد غذایی مایع یا جامد محلول در آب مخصوص گیاهان زینتی گیاه را تغذیه مصنوعی نمایید.

🔺خاک مناسب: مخلوطی از خاک لوم و پیت بهترین خاک می باشد.

تعویض گلدان: هر دو سال یکبار نیاز به تعویض دارد.

تمیز نمودن برگ ها: غبار پاشی جهت تمیز نمودن برگ ها کافی است.

از مواد براق کننده ی شیمیایی استفاده ننمایید.

تکثیر: ریشه دار نمودن قلمه ی شاخه سال قبل در شن در دمای 24 در بهار

خوابانیدن شاخه

middle

عوارض و درمان مومی

برگ های جدید ریز هستند و گلها ظاهر نمی شوند: گیاه از کمبود مواد غذایی در رنج است. طبق دستور تغذیه مصنوعی نمایید.

سطح زیرین برگ ها دارای تار عنکبوت است: کنه ی ریز قرمز عامل آن است.

با پارچه و یا اسفنج آغشته به سم سطح زیرین برگها را تمیز نمایید تا علائم برطرف گردند.

تأمین رطوبت در کاهش آفت مؤثر است.

در زمستان برگها چین و چروک دار هستند: خاک خیلی خشک است.

گیاه در حال رفتن به خواب زمستانه است و استراحت زمستانی برای گل دهی سال آینده لازم می باشد.

غنچه ها خشک می شوند: صدمه مربوط به اشعه ی مستقیم آفتاب است.

گیاه را به محلی با نور غیر مستقیم ببرید.

middle

ساقه ها دراز و منحرف و فاصله ی دو برگ زیاد است: نور کافی نیست.

گیاه را به محل پرنورتری منتقل کنید.

برگ ها پژمرده و کمرنگ هستند: هوا سرد است و باید گیاه را به محل گرم تری ببرید.

برگها سیاه می شوند: هوا سرد است.

اگر این علائم در تابستان مشاهده شوند علت آن استفاده از مواد براق کننده ی شیمیایی است.

برگها می پیچند و گلها سقوط می کنند: گاز آشپزخانه و هوای کثیف عامل آن است. گیاه را بهمحیطی با هوایی مملو از اکسیژن ببرید.

middle