تورچ لیلی (سوسن مشعلی)

• نام علمی : Kniphofia Uvaria

• خانواده : Liliaceae

• تورچ لیلی (سوسن مشعلی) Torch lily
• توضیحات :

• نوع : از گیاهان دائمی مقاوم

• برگ : برگ ها باریک و طویل و شبیه علف و به طول در حدود 90 سانتیمتر

• گل: شکل حاوی گل های لوله ای به قطر 5-4 سانتیمتر تشکیل شده است.

• رنگ گل: سفید خالص تا هاله هایی از زرد تا قرمز روشن

• فصل گل:تابستان و پاییز

• موارد استفاده :

• از زیبائی گل این گیاه در هرموقعیتی که نیاز است می توان استفاده نمود.

• موقعيت :

• آفتاب کامل و خاک کاملاً زهکشی شده

• توضیحات :

• بومی منطقه :آفریقای جنوبی

• نام های دیگر : سوسن مشعلی – Torch lily