رانون کلوس (آلاله)

• نام علمی : RANUNCULUS BULBS

• خانواده : cannaceae

• رانون کلوس (آلاله) Ranunculaceae
• توضیحات :

• نوع : همیشه سبز

• برگ : برگ ها در قاعده گیاه زیاد بوده و دندانه دندانه وبریده هستند.

• رنگ گل: به رنگ های مختلف

• فصل گل: گل های آن در اواخر بهار و اوائل تابستان قابل مشاهده اند، به عنوان گل فصلی کاربرد دارد.

• موارد استفاده :

• تزیین حاشیه ها و تپه ها و به عنوان گل بریدنی استفاده می شود.

• موقعيت :

• زمین های قوی و سالم با زهکش مناسب و آفتاب را می پسندد.

• توضیحات :

• بومی منطقه : منطقه مدیترانه شرقی،جنوب شرقی اروپا و شمال شرقی آفریقا

• نام های دیگر : آلاله ایرانی ranunculus tecolote, tough to love