گیاهان پوششی

گیاهان پوششی گیاهانی کم ارتفاع (حداکثر حدود یک متر ) هستند که بافتی (شاخساری) متراکم دارند و برای پوششی قسمتی از زمین مورد استفاده قرار میگیرند. اگرچه چمنها نیز به نحوی نوعی گیاه پوششی محسوب می شود اما به طور کل گیاهان پوششی بر خلاف چمنها قدرت پاخوری ندارند یعنی اگر لگدمال شوند آسیب خواهند دید و در بسیاری موارد قدرت ترمیم قسمتهای آسیب دیده را ندارند. از طرفی بسیاری از گیاهان پوششی همانند چمنها نیاز چندانی به آبیاری، کوددهی و یا هرس ندارند و نگهداری از آنها تا حدودی آسانتر از چمنها است به همین دلیل در مناطقی که کاشت و پرورش چمنها آسان نیست، استفاده از گیاهان پوششی پیشنهاد می شود.

به طور کلی، گیاهان پوششی را برای مناطقی در نظر می گیرند که آبیار ی و چمن زنی مشکل است.

معایب گیاهان پوششی:

عدم مقاومت در برابر پاخوردگی

مزایای گیاهان پوششی:

-نسبت به خشکی مقاومند.

-به آب نیاز کمی دارند.

-در برابر شوری آب و خاک مقاوم هستند.

-در شیب های تند قابلیت کاشت دارند.

-هزینه کاشت و نگهداری آنها کم است.

موارد کاربرد گیاهان پوششی به جای چمن:

بطور کلی از گیاهان پوششی می توان برای پوشش سطوح کوچک(کمتر از ۴۵ مترمربع)، درشهرها، باغها، پارک ها استفاده کرد . در بسیاری از موارد چمن نمی تواند پوشش مناسبی برای زمین باشد.

مکانهای مناسب کاربرد گیاهان پوششی:

برای بسیاری از شرایط مناسبند، ولی بیشتر در این موقعیتها بکار می روند :

-لبه های شیبدار یا سرازیری ها و شیبهای تند که عملا نمی توان چمن ز نی را انجام داد.

-نواحی سایه دار زیر درختان یا نزدیک ساختمان ها.

-نوارهای باریک بدون آبیاری بین پیاده رو ها و لبه پیاده روها یا ساختمانها.

-جائیکه ریشه های درخت در نزدیکی سطح زمین رشد کرده، از رشد چمن جلو گیری می کند.

-مکانهای خیلی مرطوب یا خیلی خشک.

-نواحی داغ و خشک در طول بخشهای جنوبی و غربی دیوارها یا حصارها.

-نواحی خیلی سایه زیر درختان یا درختچه ها در طول جهت های شمالی دیوارها و حصارها.

-در کشتهای اساسی، مقابل پنجره های کوتاه.

چگونه گیاه پوششی انتخاب کنیم؟

گیاهان پوششی بسیار متنوع هستند و امکان انتخاب نمونه های مختلفی در بین آنها وجود دارد. از جمله مسائلی که در هنگام انتخاب یک گیاه پوششی باید به آن توجه کرد نیازهای دمایی، نوری، شرایط خاک و رطوبت مورد نیاز گیاه مورد نظر است . همچنین باید گیاهی را انتخاب کرد که زمان کافی برای رسیدگی به آنرا داشته باشیم. هر چند که بسیاری از گیاهان پوششی نیاز کمی به نگهداری و مراقبت دارند اما به عنوان یک گیاه باز هم نیازمند توجه هستند.