مشکلات چمن

به طور کلي مشکلات چمنTurfgrass Problems چهار دسته اند:

علفهاي هرز

بيماريها

آفات

مشکلات فيزيولوژيک

علفهاي هرز و آفات و بيماريها در صورتي ميتوانند حمله کنند که گياه دچار ضعف شود و اين در صورتي است که سوء مديريت رخ دهد.

مديريت غلط، وجود کاهبرگ،استفاده کم يا زياد کود نيز روي بروز بيماريها موثر است

مشکلات فيزيولوژیک نيز مربوط به تنشهاي غير زنده ميباشند

از جمله:کمبود و بيشبود عناصر،گرما و سرماي زياد و...

کاهبرگ :

کاهبرگ ساقه های رونده ،زیرزمینی ،ریشه هایی هستند که بین سطح خاک وپوشش چمن انباشته  می شوند . ودر واقع بقایای چمنی هستند که پوسیده نشده اند لایه نمدی ایجاد میکنند.

 Thatch اگرارتفاع وعمق مناسبي داشته باشد مطلوب بوده اما ارتفاع زياد آن مضر است . 

اگر به هر دلیلی میکرو ارگانیسم نتواند بقایای چمن را تجزیه کند ارتفاع Thatch بالا میرود

معایب کاهبرگ :

1-باعث سطحی شدن ریشه ها میشود و مقاومت به خشکی کاهش می یابد و نیاز آبی بالا میرود .

2- تجمع سموم در این لایه باعث صدمه به ریشه  میشود.

بیشترین کاه برگ مربوط به مرغ فستوکا و پوا میباشد

*زمان حذف کاه برگ :وقتی ارتفاع آن به 3 سانتی متر رسید آنرا حذف میکنیم

روش های کاهش کاه برگ Turf grass Detaching :

1-کاشت گونه و رقم مناسب

2-استفاده متعادل از ازت

3- حداقل استفاده از سموم

4- بهبود PH خاک

5- مدیریت صحیح آبیاری

6-استفاده از ماشین مخصوص حذف کاه برگ(Detach er)

مبارزه با علفهای هرز و بیماریها

علف های هرز : به طور کلی بذور علف های هرز و خودرو، توسط آب، کودهای دامی، باد و آلوده بودن بذر چمن انتشار میابند و پس از مدت کوتاهی گاهی هم زمان با رشد بذور چمن موجب تخریب و نابودی چمن می شوند.

علف های هرز چمن بر دو نوع می باشند:

1. گیاهان هرزی که یک ساله بوده و اگر از دانه بستن آن ها جلوگیری می شد از بین می روند. چیدن مکرر چمن ها از دانه بستن علف های مزبور جلوگیری می نماید.

2. نباتات هرز دائمی بر دو نوع اند:

- نباتاتی با ریشه های عمقی مانند گل قاصد که حتماً باید با دست کنده شوند و یا به وسیلة مواد شیمیایی از بین بروند.

- نوع دیگر، دارای ریشه های افشان هستند(مانند مینا چمنی) که با آن ها با علف کش های انتخابی مبارزه می نماییم.

علف های هرز باید قبل از به گل نشستن از زمین خارج و ریشه کن شوند. زیرا پس از گل و تخم بستن، تخم های رسیده مجدداً پراکنده شده و آلودگی مجدد را پدید می آورند.