مزایای چمن بذری در مقایسه با چمن رل

شرکت سدروس سبز با بیش از سی و هشت سال سابقه در امر احداث و نگهداری زمینهای چمن ورزشی در سطح کشور و با انجام مطالعات کارشناسی در خصوص سیستمهای کاشت چمن به صورت بذری و رلی نتیجه این تحقیقات را به اختصار اعلام می دارد.

1- کاشت چمن به روش بذری به دلیل مطالعات کارشناسی بر روی اقلیم آب و هوایی منطقه و انتخاب بذر مناسب با شرایط مذکور دارای ارجحیت است، اما در روش کاشت چمن به صورت رلی ، چمن بدون در نظر گرفتن موارد فوق به مکان جدید انتقال می یابد.

2- در روش بذری به دلیل کاشت بذر در داخل خاک، ریشه زنی آن از داخل خاک آغاز شده و همین امر باعث استحکام بیشتر ریشه در خاک و مقاومت بالاتر در برابر پاخوری می گردد.

3- چمن رل پس از انتقال به مکان جدید، به دلیل جابه جایی و تغییر محیط دچار تنش های فیزیکی گشته و رنگ آن به رنگ زرد تغییر پیدا می کند که سبز شدن مجدد آن مستلزم انجام هزینه های بالایی می باشد.

4- چمن رل پس از انتقال به مکان جدید هر گونه آلودگی از قبیل بیماری های قارچی و یا علف های هرز را همراه خود انتقال می دهد که برای مبارزه با آن ها هزینه های بالایی باید متحمل شد.

5- در حال حاضر چمن رل در دنیا با تکنولوژی بسیار پیشرفته ای تولید میگردد که عرض برش آن حداقل 5/1 متر و طول آن حداقل 15 متر می باشد.این چمن رول با ارتفاع 6 الی 8 سانتی متر برش داده شده و در محل پروژه با استفاده از ماشین آلات مخصوص نصب می گردد اما در ایران چمن رول به عرض 50 سانتی متر برش داده شده و تحت عنوان چمن رول با عرض یک متر و با طول 3 الی 5 متر برش داده می شود ارتفاع این چمن 3 الی 5 سانتی متر بوده و جهت ریشه زایی با مشکلات عدیده روبرو است که نمونه آن را در استادیوم های 15000 نفری امیر کبیر کاشان و شهید با هنر کرمان دیده ایم، ضمن آن که اجرای آن بر روی ماسه سطح بسیار نا صاف و ناهمواری ایجاد می کند که کلیه مراحل نصب و تسطیح آن به صورت دستی می باشد .

6- در صورتی که بستر آماده شده برای کاشت چمن رول sand base باشد و بستر چمن رولی که جهت انتقال به محل مذکور مورد استفاده قرار گرفته رسی باشد این تعارض باعث به وجود آمدن تنش در رشد ریشه چمن و همچنین آب ماندگی خواهد شد.