مراقبت از چمن برمودا

برمودا، چمن دائمی گرمسیری است که با شرایط آب و هوایی گرمسیری تطابق یافته است. این چمن در مناطق گرمسیر با دمای بالا و زمستان های معتدل بهترین رشد را دارد. و یک چمن متراکم و عالی پدید می آورد که به طور گسترده در زمین های گلف، زمین های ورزشی و چمن های خانگی استفاده می گردد.

این چمن یک انتخاب مناسب برای کسانی است که تمایل دارند، زمان بیشتری برای نگهداری و مراقبت چمن خود اختصاص دهند.چمن برمودا یک علف هرز مهاجم نیز محسوب می شود که به نام های Wiregrass یا Devilgrass نیز خوانده می شود.

ویژگی ها و خصوصیات

• به وسیله ریزوم ها و ساقه های رونده، پخش می شوند.

• محکم و با دوام است و به سرعت ترمیم می گردد.

• دارای رشد سریع می باشد.

• نسبت به کوتاه شدن به میزان کم، عکس العمل خوبی نشان می دهند.

• مقاوم به خشکی و نمک

• در درجه ی پایین دما به هنگام پاییز، به صورت خوابیده بوده و به رنگ قهوه ای در می آیند.

شرایط بهینه مکانی

• آفتاب کامل؛ چمن برمودا تحمل سایه را ندارد.

• اگرچه در برابر خاک های مرطوب، بسیار مقاوم است اما خاک هایی که به خوبی زهکشی شده باشند را ترجیح می دهند.

• دمای هوای گرم و زمستان ملایم

• در هر خاکی که به صورت کامل کودپاشی شده باشد، رشد خواهد کرد.

کاربردها

• زمین های گلف و ورزشی

• چمن های خانگی

• مطلوب برای کنترل فرسایش

• مناسب برای مراتع

کاشت چمن برمودا

چمن برمودا بسیار آسان کاشته می شود و به سرعت قابل نصب است. هم می تواند از طریق بذرپاشی کاشته شود و هم می تواند الحاق شود(در چمن های هیبرید) . البته کاشتن این چمن از طریق پاشیدن بذر بهترین راه برای کاشت چمن های خانگی است.

Better-lawn-care.com