مراقبت از چمن

از بین تمام اجزاء منظر که در طول سال احتیاج به نگهداری دارند ، چمن بیشترین زمان را می گیرد.چمن احتیاج به مراقبت های فصلی و همچنین هفتگی دارد.چمن نیز مانند کلیه اجزاء منظرسازی،وقتی که به درستی ایجاد شده باشد ، نگهداری آن آسانتر است. بنابر این شخص منظر سازی که برای احداث و نگهداری این چمن به کار گمارده می شود کار آسان تر از شخصی است که برای نگهداری چمنی که به نحو نامطلوبی توسط شخص دیگری احداث شده است، مامور می گردد.

مراقبت بهاری از چمن

تمیز کردن:عملیات بهاره از نگهداری فصلی شروع می شود. در مناطقی از کشور که دارای زمستان طولانی و سخت می باشند، چمن ممکن است با برگ های فشرده شده کاه و کلش زیر دام ها و یا بقایای گیاهی نیمه پوسیده ، پوشانیده شود. پس از زمستان ممکن است چمن دچار آسیب های مربوط به نمک ، امراض، یخ زدگی و ذوب شدن قرار گیرد.محل های کوچک را می توان با استفاده از یک چنگک قوی از مواد زائد تمیز نمود . برای محل های وسیع مانند چند هکتار زمین، بایستی از وسایل بخصوصی مانند جارو و مکنده موتوری و یا ماشین های جمع آوری کننده آشغال استفاده نمود.

غلطک زنی چمن

در بعضی مناطق ، خاک در طول مدت زمستان چندین بار منجمد شده و ذوب می شود.این وقایع ممکن است باعث بالا آمادن چمن شود.تورم زمین ریشه چمن را از خاک بیرون می آورد و آنها را در مقابل باد خشک کننده قرار می دهد. این امر باعث به وجود آمدن یک چمن نامنظم و ناهموار میشود.در چنین مواردی توصیه میشود که چمن را بایه غلطک سبک در بهار غلطک زد.غلطک باعث میشود که چمن های بالا آمده مجددا با خاک تماس حاصل نمایند.غلطک در یک امتداد روی چمن کشیده میشودو متعاقبا یک غلطک دیگربا زاویه عمود بر جهت قبلی کشیده خواهد شد.

قبل از غلطک زدن دو نکته بایستی مراعات شوند، اول اینکه خاکهای رسی را نباید هیچ وقت غلطک زد،زیرا هوا ممکن است به سهولت از خاک خارج شده و سطح بسرعت فشرده شود.دیگر اینکه هیچ خاکی را نباید موقع خیس بودن غلطک زد،غلطک را باید فقط زمانی بر روی خاک زد که خاک کاملا خشک باشد.

اولین چین چمن

در اولین برش بهاره چمن،میزان چمن چیده شده بیشتر ازبرش تابستانه می باشد.برش اولیه در ارتفاع 3 تا حدود 3.5سانتی متر تنظیم می شود تا باعث توسعه افقی چمن شود. این عمل به نوبه خود باعث تسریع در ضخیم شدن چمن می گردد.فایده دیگر برش کوتاه اولین چین چمن این است که کود،بذر چمن و علف کش های به کار رفته در چمن ، آسان تر به سطح خاک می رسند.برش های دیگر در طول سال ، معمولا به این کوتاهی نخواهند بود.

لکه گیری

در صورتیکه قسمتی از چمن بوسیله امراض،حشرات یا علل دیگر از بین رفته باشند ممکن است بذرپاشی مجدد برای لکه گیری ضرورت یابد و در این حال بایستی به آن مقداری بذر یا نوارهای چمن یا قطعات ویا اندام های رویشی چمن اضافه نمود. تنک بودن عمومی چمن نشانه نیاز آن به لکه گیری نیست، بلکه نشان دهنده ی کمبود کوددهی و یا چمن زنی غیر صحیح می باشد.

لکه گیری وقتی ضرورت دارد که قطر لکه حداقل 30 سانتی متر باشد.بذر،قطعات چمن،نوارهای چمن و اندام های رویشی بایستی از انواعی که با نوع چمن اصلی تطبیق نماید انتخاب شوند.نوارهای چمن را میتوان به وسیله یک پیاز کار و یا به وسیله یک برش دهنده حفره های زمین گلف برش داده،سپس با برداشتن خاک محلی که چمن جدید باید کاشته شود،مستقیما آن را در خاک قرار داد.برای کاشت قطعه چمن و اندام های رویشی بهتر است به وسیله یک شن کش سطوح خاک را خرد نمود. مالچ پاشی و آبیاری باید بلافاصله بعد از بذر کاری به ترتیبی که قبلا گفته شده انجام شوند.زمان کار لکه گیری همانند زمان چمن کاری بوده و به نوع چمن مورد نظر بستگی دارد.

هوادهی

هوادهی چمن شامل اضافه نمودن هوا به خاک می باشد.وجود هوا در خاک برای رشد چمن ضروری می باشد.اگر چمن به نحو مطلوب کاشته شده باشد ترکیب ماسه و مواد آلی به کار رفته در خاک منجر به تهویه مطلوب آن می گردد.به هر حال در محل هایی که عبور و مرور زیاد بوده و یا میزان رس خاک بالا باشد،ممکن است خاک فشرده شود.

فشردگی خاک تحت الارضی را می توان با دستگاه هوادهنده ی موتوری رفع نمود.

کوددهی چمن

مانند بذر چمن،کودهای چمن نیز در انواع مختلف اندازه و فرمول فروخته می شوند. یک متخصص نگهداری باغبانی احتیاج به داشتن اطلاعات اولیه از انواع کود ها، قبل از اقدام به خریداری آنها را دارد در غیر این صورت انتخاب از بین انواع مختلف آنها بسیار مشکل خواهد بود.