مراحل نصب چمن مصنوعی

استفاده از چمن مصنوعی در چند سال اخیر، بسیار رایج و مرسوم است.در واقع نگهداری آسان و حفظ طراوت در طول سال می تواند دلیل این مسأله باشد. امروزه انواع مختلفی از چمن مصنوعی در دسترس است که می توان از آن استفاده کرد.

حذف و از بین بردن چمن های زاید

با استفاده از یک دستگاه چمن زنی، چمن های زاید موجود را، از زمینی که قصد دارید روی آن چمن نصب کنید ، حذف نمایید.

1. چمن خود را از علف های هرز حفاظت کنید

به منظور حذف علف های هرز برای حفظ ظاهر چمن، یک صفحه و غشایی بر روی مکانی که قصد دارید چمن خود را پهن کنید، قرار دهید.

right

2. لایه ای خاک پهن کنید

یک لایه نازک که شامل خاک و سنگریزه و شن می باشد را روی آن غشای زیرین پهن کنید. آن را فشرده کرده تا یک زیرساز فشرده پدید آید. آن لایه یک سطح محکم با ویژگی زهکشی بالا برای شما فراهم می کند تا از باقی مصالح شما حفاظت کند.

right

3. یک لایه دیگر خاک استفاده کنید

یک لایه دیگر از خاک به اندازه 1 تا 2 سانتی متر ضخامت روی لایه زیرین پهن کرده و آن را فشرده کنید. و سپس این سطح را با استفاده از یک تکه چوب و یا یک تخته ی صاف ، هموار و یک سطح کنید.

right

4. از یک جاذب ضربه استفاده کنید

این گام اختیاری است اما شما می توانید با استفاده از آن، زیرسازی بهتری برای چمن خود به ارمغان آورید. در این گام به منطور منطبق کردن این لایه با شکل زمین خود می توانید با استفاده از یک چاقو، اضافات آن را برش داده و از بین ببرید.

right

5. هنگام کار کردن فضایی را در نظر بگیرید

چنانچه قصد دارید منطقه ی وسیعی را از چمن بپوشانید، در نظر داشته باشید که باید دو حاشیه ی کناری دو رول چمن را کنار یکدیگر لب به لب کنید.بنابران از لایه ی نازکی چسب در زیر کف هر رول استفاده کنید تا رول ها نسبت به هم جابجایی نداشته باشند

right

6. چمن های اضافه در حاشیه ی رول چمن مصنوعی را از بین ببرید

این گام برای تمامی گونه ها و شاخه های چمن های مصنوعی لزوما استفاده نمی شود. اما در صورت نیازمی توان لبه های چمن را با استفاده از یک تراز حباب دار برش داد و سپس با یک چوب از صاف بودن و صحیح برش دادن آن اطمینان حاصل کرد.

right

7. چمن ها را تراز کنید

چمن را نسبت به گوشه ها یا لبه های صاف تا حد امکان، تنظیم کنید به عبارتی چمن را به گونه ای در گوشه های راست گوشه قرار دهید که از جابجا شدن و حرکت کردن آن جلوگیری شود.

right

8. چمن خود را به شکل دلخواه خود درآورید

تا زمانی که چمن مصنوعی در مکان مناسب خود قرار بگیرد و تمام منطقه ی دلخواه شما را پوشش دهد، صبر کنید. عد از آن با استفاده از یک چاقو لبه های چمن را برش داده و چنانچه گوشه ی تیز و راست گوشه ندارید از یک تراز حباب دار (Bubble Level) به عنوان راهنما استفاده کنید.

right

9. چمن خود را در زمین میخ کنید

ابتدا، از اینکه چمن شما در شکل و سایز مناسب است، اطمینان حاصل کنید. میخ ها را حدودا در فواصل 30 تا 40 سانتی متر نسبت به هم قرار دهید. چنانچه شما قصد دارید یک سطح عمودی را با چمن پوشش می دهید ( دیوار سبز) ، از یک چسب استفاده کنید.

right

10. از یک لایه خاک حاوی سیلیکا استفاده کنید

یک لایه نازک از خاک سیلیکا بر روی سطح چمن به طور مستقیم پهن کنید و برای این منظور از یک دستگاه پخش استفاده کنید تا تمام سطح را پوشش دهد. این عمل باعث پایداری چمن مصنوعی شما می شود و از حرکت کردن و جابجا شدن آن جلوگیری می نماید.

right

11. با استفاده از یک جارو خاک را روی چمن جارو کنید

از یک جاروی بزرگ استفاده کنید و خاک را روی چمن پخش کنید. از آنجایی که چمن در آینده نیاز به نگهداری دارد، چنانچه تیغه و نوک آن خوابیده بود می توانید با استفاده از جارو آن را بالا آورده و به اصطلاح چمن را شانه کنید. در صورت نیاز با کمک آب گرم و صابون آن را بشویید.

right