ماشین هوشمند

ماشین هوشمند خارق العاده ای که حدود ۳۰۰ کیلوگرم زیتون را در کمتر از یک دقیقه چیده و برداشت می کند