كاركردمحيط زيستي بام سبز

بام هاي سبز بخشي از تلاش ها براي پايدار تر ساختن شهرها و يكي از راه حلهاي مدرن براي مشكلات شهري مي باشد . توسعه شهرها باعث از بين رفتن محيط هاي طبيعي و زمين هاي زراعي شده است . بنابراين ايجاد وتوسعه فضاي سبز نقش مهمي در زندگي تمام موجودات از جمله انسان دارد.

در حال حاضر 2 درصد مساحت خشكي هاي كره زمين را شهرها تشكيل مي دهند و شهرنشين ها از سه چهارم منابع طبيعي استفاده مي كنند كه با گسترش شهرنشيني سرعت كاهش منابع طبيعي رو به افزايش است.

بنابراين استفاده از فناوري بام سبز كه از تكنيك هاي پيشرفته فضاي سبز است با وجود مشكلات به كارگيري و ساخت واحدهاي گياهي از جهات بسياري مقرون به صرفه بوده و مي تواند جايگزين مناسبي براي پارك هاي شهري باشد.

بام سبز Green Roof نه تنها سطحي است كه با رنگ سبز پوشيده شده بلكه يك سطح زنده از گياهان رويشي در لايه خاك بالاي بام است.

گاه اين پوشش همراه با محافظ ريشه اي واغلب با يك لايه زهكشي درزيرآن همراه است و گونه هاي گياهان مقاوم در برابر خشكي درآن رشد مي يابند.

از بام هاي سبز همچنين با عنوان "بام هاي زنده" Living Roofs نيز ياد مي شود.

نقش عمده بام سبز در مديريت آب هاي ناشي از بارندگي، بازيافت آب، كاهش اثرات گازهاي گلخانه اي،تنوع محيط زيستي درموجودات زنده شهري (گياهان و جانوران)، محافظت از پوسته زمين، جلوگيري از تابش اشعه فرابنفش به ساختمان ،بهبود و تلطيف هوا، كاهش دما، معتدل نمودن هواي گرم، جلوگيري از آتش سوزي ساختمان ها، كاهش نفوذ تابش الكترومغناطيس ، بهبودكيفيت اقليمي و ايجاد تهويه مطبوع در شهر، ايجاد چشم اندازهاي زيباي شهري، مطبوعيت و مطلوبيت فضاهاي شهري، پاكيزگي و كاهش

آلودگي هوا، ذخيره انرژي ، كاهش آلودگي صوتي كاهش هزينه هاي مربوط به نگهداري و تعويض سقف ساختمان ، ايجاد محيطي آرام در

نواحي پر ازدحام شهري براي افراد معلول و جانباز و همچنين به عنوان فضاي جديدي براي فعاليتهاي تفريحي، برگزاري مراسم و بالا بردن

امنيت غذايي شهر (كشاورزي) به كار مي رود.

اما اين فناوري سبز و هنر معماري نوين در ايران كه سرانه فضاي سبز آن از حد متوسط

استاندارد نيز پايين تر است به علت ناآگاهي و عدم شناخت مردم و بي توجهي مسوولان همچنان ناشناخته و مهجور مانده است. پرداختن به اين فناوري مي تواند از بزرگترين تحولات مثبت محيط زيستي در شهرها محسوب شود.

توسعه فضاي سبزشهري و توزيع عادلانه آن در محله ها به خصوص در مراكز شهرها، به گونه اي كه متناسب با ساخت و ساز شهري باشد

يكي از چالش هاي عمده كلان شهرهاي معاصر تلقي مي شود.از آنجايي كه فضاهاي باز و سبز شهري اغلب فاقد ارزش هاي مستقيم اقتصادي

به نظر مي رسند، گسترش ساخت و سازهايي كه در كوتاه مدت منفعت كلان تري را در سرمايه گذاريهاي محلي و بخش دولتي داشته باشد،

باعث بالارفتن ميزان استفاده از زمين در خدمت منافع اقتصادي كوتاه مدت شده است و گسترش فضاهاي سبز شهري در مقايسه با ساير

سرمايه گذاري ها، از حمايت مالي كمتري برخوردار است.

بام سبز يكي از رويكردهاي نوين معماري و شهرسازي و برخاسته از مفاهيم توسعه پايدار است كه از آن مي توان در جهت اقزايش سرانه فضاي سبز، ارتقاي كيفت محيط زيست و توسعه پايدار شهري بهره برد.

اين بام ها مزاياي بسياري دارند , مانند: جذب آب باران , ايجاد لايه اي عايق بر روي بام ساختمان , فراهم شدن زيستگاهي تازه براي گونه هاي مختلف و همچنين كمك به كاهش درجه حرارت هواي شهرها و مبارزه با اثر جزاير حرارتي كه در شهرها و به خصوص شهرهاي بزرگ و پر جمعيت بروزمي كنند

استفاده كاربردي از بام ها مي تواند به عنوان امكان بهره برداري بهينه از زمين هاي شهري قلمداد شود.

بسياري از افرادي كه به گياهان علاقمندند و از پرورش آنها لذت مي برند ، به فضايي بزرگ و آفتابگير و باز احتياج دارند.

بهترين فضاهاي ممكن براي اين كار تراسها ، حياط و بام ساختمان است. تراسها خصوصي ترين فضاي ممكن براي اين كار مي باشد و حياط و بام به صورت مشاع قابل استفاده اند .

تنها گزينه اي كه براي پرورش گياه در تراس و بام براي اين افراد وجود داشت استفاده از گلدان و فلاور باكس در اندازه هاي بزرگ و كوچك بود كه عدم هماهنگي در رنگ جنس و اندازه و شكل آنها موجب آشفتگي فضا و گرفتن حجم زيادي از فضا توسط گلدانها مي گرديد. ساختن باغچه بر روي بام سطحي يكدست و طراحي شده براي كاشت گياهان دلخواه به وجود مي آورد.

مزيت ساختن باغ بر روي بام، سطح بزرگتر و نورگيري بيشتر و داشتن چشم انداز وسيعتر است.

به اين ترتيب مي توان ازفضاي بلا استفاده روي بام كه هميشه در معرض تابش آفتاب است با هزينه اي اندك براي ايجاد باغ استفاده كرد.

اين باغ ها در ساعات مختلف شبانه روز مي توانند مورد استفاده ساكنين قرار بگيرند.