قیچی

یک قیچی ساده اما پیشرفته و قدرتمند برای برش شاخ و برگ های اضافه درختان