پوسیدگی فیتوفتورائی طوقه و ریشه درختان سیب و گلابی

عامل بیماری گونه های مختلف قارچ فیتوفتورا می باشند که در حالت اوسپور(oospore) سال ها در خاک زنده می مانند.

علائم بیماری

پوسیدگی طوقه پیشرفت سریعی دارد.برگهای درخت پژمرده و خشک شده و به درخت می چسبند.آلودگی مزمن ریشه موجب کم شدن رشد درخت ،پیری زودرس و ریزش برگها می شود.معمولاً درختان جوان ،زمانی که به باردهی می رسند زودتر آلوده می شوند زیرا سیستم ریشه و نیز طوقه آنها کوچک تر از درختان پیر می باشد.انواع قارچ فیتوفتورا ریشه های اصلی را که وصل به درخت هستند می پوساند.

ساقه های درختان آلوده رشد کمی دارند ،برگها زرد شده و معمولاً میوه کوچکتر می باشد.کمی رشد ممکن است سال ها ادامه یابد و بعضی از درختان بیمار ممکن است به دنبال پائیز و یا بهاری رطوبی بمیرند.پوست خارجی تنه درخت در حاشیه محل پوسیده شکاف برداشته و یا تغییر رنگ می دهد و گاهی محل آلودگی روغنی به نظر می رسد.اگر پوسته خارجی محل آلوده برداشته شود حاشیه مشخصی بین نسج سفید سالم و نسج پوسیده قهوه ای رنگ دیده می شود.درخت آلوده معمولاً در قسمتی از باغ که خاک آن آبکشی خوبی نداشته باشد دیده می شود.درختان واقع در زمینی که مدت ها حالت آب سیری و اشباع شده دارند مستعد بیماری می باشند.درخت بیمار ممکن است در بهار سالم به نظر برسد ولی در اواخر فصل رویش بمیرد.مرگ فوری درخت معمولاً به دنبال دوره فوق العاده رطوبی اتفاق می افتد.

برگهای درختی که بتدریج در حال نابودی است تغییر رنگ داده ،قرمز و ارغوانی می شوند.درحالیکه برگهای درخنان سالم هنوز سبز هستند.برای دیدن علائم پوسیدگی طوقه درخت بیمار مقداری از خاک اطراف درخت بیمار را کنار زده و با چاقو پوست خارجی آنرا برمی داریم ،ناحیه قرمز قهوه ای نمایانگر بیماری و سفید نشانه سلامتی آن می باشد.همین علائم در ریشه نیز وجود دارند که تشخیص آن کمی مشکل است ولی پس از کندن درخت از خاک به راحتی مشاهده می شوند.این علائم منحصر به پوسیدگی فیتوفتورائی می باشند و در پوسیدگی های دیگر و یا صدمات زمستانی تغییر رنگ منحصر به تنه بالاتر از خاک است و به ریشه آسیبی نمی رساند.ریشه های درختی که در نتیجه آب زیاد می میرد معمولاً بطور کامل سیاه شده و بوی بدی دارند.

چرخه بیماری

قارچ بیماری که در خاک یا میزبان های پوسیده به حالت اوسپور وجود دارند ،در خاک سیراب رشد کرده و تولید اسپورانژیوم می کنند که آن هم تولید زئواسپور کرده و در خاک آبدار شناور می شود و به نسج درخت وارد شده و موجب آلودگی آن می شود.میسلیوم قارچ در پوست درخت رشد کرده و تولید اسپورهای ساکن می کند که پس از پوسیدگی نسج آلوده وارد خاک می شود.

مبارزه

1-کاشت نهال سالم در خاک مناسب با آبکشی کافی.

2-تنظیم برنامه آبیاری برای جلوگیری از آبیاری زیاد و کم شدن زمان آب سیری.

3-نکاشتن نهال در زمین هایی که دارای درختان کهنسال است ،به علت نیاز متفاوت آنها به آب.

4-کاشت درخت در چمنزار بهتر است به شرطی که دور تنه درخت خالی از چمن و علف های هرز باشد.

5-در آبیاری بارانی باید دقت شود طوقه درخت با آب تماس نداشته باشد.

6-مبارزه شیمیایی حالت دفاعی دارد و پس از آلودگی درخت چندان مؤثر نیست.

7-در اواخر بهار یا پائیز کل درخت و سطح خاک آن تا شعاع یک متری با بردوفیکس سمپاشی شود و ناحیه آلوده به طور عمقی تا رسیدن به نسج سالم با چاقوی باغبانی حذف و با خمیر بردو پانسمان گردد.

پوسیدگی روزلینیای ریشه درختان سیب

عامل بیماری قارچ Rosellinia necatrix است.

مبارزه

پوسیدگی ریشه از بیماریهای درختان سیب می باشد که با روش سولاریزاسیون برطرف می شود.

روش سولاریزاسیون بدین ترتیب است که در خردادماه سطح خاک درختان را با ورق پلی اتیلن شفاف پوشانده و هر درخت را با 300 تا 350 لیتر آب سیراب می کنند و پوشش تا آخر فصل گرما برقرار می ماند.

برای تکمیل مبارزه ،پس از برداشتن پوشش پلی اتیلن ،دور درخت به شعاع دو متر با افزودن بردوفیکس آبیاری شود.

این برنامه بهتر است در صورت آلودگی مجدد هر دو سال یکبار تکرار شود.

آزمایشات نشان داده است دمای بالای خاک ضروری به سیستم ریشه درخت ندارد و عامل بیماری تا حدود صفر کاهش می یابد.

طرز تهیه خمیر بردو

در بیماری های سرطان تنه و شاخه سیب ،پوسیدگی طوقه و ریشه سیب ،گره آلو ،شانکر درختان میوه دار هسته دار ،گموز و نکروز مرکبات ،شانکر و پوسیدگی طوقه و تنه درختان گردو و پسته و موارد مشابه جراحی محل زخم اجتناب پذیر است.برای این منظور لازم است پوست و نسج محل آلودگی با رسیدن به نسج سالم سبز با چاقو برداشته شود و در صورت امکان محل برداشته شده با برس سیمی صاف و پاک گردد و محل آلوده با پوست سالم مجاور با خمیر بردو رنگ شود.

برای تهیه خمیر بردو یک بسته چهار کیلویی ترکیب بردو را برداشته ،2 کیلوگرم سولفات مس را در 8 لیتر آب حل می کنیم و 2 کیلوگرم آهک را در 4 لیتر آب جداگانه به صورت دوغاب درآورده و محلول سولفات را به آرامی ضمن بهم زدن روی دوغاب آهک ریخته خوب بهم می زنیم تا خمیر بردو بدست آید.برای بالا بردن اثر خمیر توصیه می شود کمی روغن بزرگ به آن اضافه شود.