غنی سازی دی اکسید کربن

دی اکسید کربن یک عنصر اساسی مورد نیاز برای تولید محصولات ارگانیک در پروسه ی فوتوسنتز می باشد. در مناطق سرد و خشک ، غلظت دی اکسید کربن کمتر از حد نرمال می باشد و در فضاهای بسته همچون گلخانه ها نیز میزان دی اکسید کربن ممکن است به دلیل مصرف بی اندازه ی گیاهان موجود ، کاهش یابد. به طور نسبی در شدت بالای نور خورشید و دما، ریت فتوسنتز به طور مستقیم متناسب با میزان دی اکسید کربن،2400 ppm می باشد. از این رو افزودنی های مکمل دی اکسید کربن می تواند باعث بهبود بهره وری گیاهان در گلخانه ها شود. در مناطق تپه ای ، با توجه به شرایط ، دستگاه گردش هوا یک گزینه مناسب و اقتصادی است تا از کاهش CO2 جلوگیری شود. و. برای حفظ CO2 تولیدی در طول شب نیازمند یک گلخانه ی کاملا بسته و بدون درز می باشیم.

middle