نگهداری فضای سبز پارک طبیعت پردیسان تهران

تاریخ اجرا
1365-1366 -
محل اجرا
پارک طبیعت پردیسان تهران -
مدت زمان اجرای پروژه

2

ماه -
مساحت
5e+006 -
نوع پروژه
احداث - نگهداری -
نوع گیاه
چمن طبیعی،بوداغ بزرگ،شمشاد پرتغالی،شمشاد توپی،جونی پروس بزرگ،کامیسی پاریس متوسط -
سیستم آبیاری
دستی -
شرح پروژه

ژاپونیکا

شمشاد پرتغالی

یاس هلندی

رز هلندی

تویا

جونی پروس بزرگ

شمشاد توپی

بوداغ بزرگ

کامیسی پاریس متوسط

-